Poziom 1: Lekcja 12

6【 人 亻 】

spotkanie

por.

on'yomi:カイ

kun'yomi:あ(う)

pinyin: huì, kuài

会うあうspotkać się

会社かいしゃfirma; biuro

会話かいわrozmowa

社会しゃかいspołeczeństwo

会見かいけんwywiad (z politykiem, sportowcem, celebrytą)

学会がっかいkonferencja naukowa

会計かいけいrachunek

Materiał z innych znaków

会則かいそくregulamin towarzystwa

会合かいごうzebranie

会員かいいんczłonek (stowarzyszenia itp.)

会員制かいいんせいzasady członkowstwa

会社かいしゃfirma; biuro

会社員かいしゃいんpracownicy firmy

会計士かいけいしksięgowy

会話かいわrozmowa

会談かいだんkonferencja

会議かいぎkonferencja, zebranie

会費かいひskładka członkowska

円卓会議えんたくかいぎrozmowy okrągłego stołu

再会さいかいponowne spotkanie

創価学会そうかがっかいSōka Gakkai, Stowarzyszenie Tworzenia Wartości

協会きょうかいtowarzystwo, stowarzyszenie

司会者しかいしゃmistrz ceremonii, wodzirej; przewodniczący (zebrania, konferencji)

同窓会どうそうかいstowarzyszenie absolwentów; zjazd absolwentów

国会議事堂こっかいぎじどうParlament Japonii (budynek)

執行委員会しっこういいんかいkomitet wykonawczy

大都会だいとかいmetropolia

委員会いいんかいkomisja, komitet

委員会いいんかいkomisja, komitet

宴会えんかいparty, przyjęcie

展覧会てんらんかいwystawa

弁論大会べんろんたいかいkonkurs krasomówczy

後援会こうえんかいkomitet wsparcia; komitet wyborczy

忘年会ぼうねんかいimpreza na pożegnanie roku

懇親会こんしんかいimpreza integracyjna

懇談会こんだんかいnieoficjalne spotkanie

教会きょうかいkościół

日常会話にちじょうかいわjęzyk potoczny

日本放送協会にっぽんほうそうきょうかいNHK

株主総会かぶぬしそうかいwalne zebranie akcjonariuszy

株式会社かぶしきがいしゃspółka akcyjna

機会きかいszansa, sposobność, okazja

社会しゃかいspołeczeństwo

社会主義しゃかいしゅぎsocjalizm

社会党しゃかいとうPartia Socjalistyczna

社会奉仕しゃかいほうしdobrowolna praca społeczna, wolontariat

社会福祉しゃかいふくしdobrobyt społeczny

祝賀会しゅくがかいświętowanie

競技会きょうぎかいzawody sportowe

系列子会社けいれつこがいしゃspółka zależna

総会そうかいzgromadzenie ogólne

臨時国会りんじこっかいspecjalna sesja parlamentu

舞踏会ぶとうかいbal

記者会見きしゃかいけんkonferencja prasowa

証券会社しょうけんがいしゃfirma ubezpieczeniowa

議会ぎかいparlament

追悼会ついとうかいnabożeństwo żałobne, ceremonia pożegnania; także: 追悼式 ついとうしき

送別会そうべつかいprzyjęcie pożegnalne

運動会うんどうかいzawody sportowe

都会とかいaglomeracja miejska

閉会へいかい[suru] zamknąć zebranie

開会かいかい[suru] otworzyć zebranie

首脳会談しゅのうかいだんszczyt, konferencja

高齢化社会こうれいかしゃかいstarzejące się społeczeństwo

【 協会 】

協会(きょうかい)には30(にん)会員(かいいん)がいる。
Stowarzyszenie liczy trzydziestu członków.

【 社会主義 】

(かれ)大学(だいがく)社会(しゃかい)主義(しゅぎ)思想(しそう)勉強(べんきょう)していた。
On studiuje na uniwersytecie myśl socjalizmu.

【 委員会 】

ストライキ委員会(いいんかい)がストを計画(けいかく)しました。
Komitet strajkowy zaplanował strajk.

【 日常会話 】

「まーじー」という表現(ひょうげん)日常(にちじょう)会話(かいわ)でよく使(つか)いますが、辞書(じしょ)(はい)っていない。
Słowo "maajii" (serio) jest często używane w mowie potocznej, ale nie ma go w słowniku.

【 国会議事堂 】

せっかく東京(とうきょう)()たので、国会(こっかい)議事堂(ぎじどう)()()きましょう。
Skoro przyjechaliśmy do Tokio, chodźmy zobaczyć parlament.

【 証券会社 】

橋本(はしもと)さんは証券(しょうけん)会社(がいしゃ)(つと)めています。
Pan Hashimoto pracuje w firmie ubezpieczeniowej.

【 総会 】

この(けん)(かん)しては総会(そうかい)決定(けってい)することになっている。
W tej sprawie decyzja zostanie podjęta na walnym zebraniu.

【 会計士 】

(かれ)会計士(かいけいし)です。
On jest księgowym.

【 宴会 】

毎日(まいにち)宴会(えんかい)(つづ)いているので、連日(れんじつ)二日酔(ふつかよ)いだよ。
Codziennie mam jakieś przyjęcia i dzień po dniu jestem na kacu.

【 株主総会 】

株主(かぶぬし)総会(そうかい)出席(しゅっせき)する。
Biorę udział w walnym zebraniu akcjonariuszy.

【 再会 】

(むかし)(わか)れた彼女(かのじょ)と、10(ねん)ぶりに再会(さいかい)した。
Spotkałem się z byłą dziewczyną po 10 latach niewidzenia.

【 祝賀会 】

会社(かいしゃ)設立(せつりつ)100(ねん)記念(きねん)して祝賀会(しゅくがかい)先日(せんじつ)(おこ)なわれた。
Wczoraj odbyło się przyjęcie, na którym świętowaliśmy stulecie założenia naszej firmy.

【 弁論大会 】

(かれ)日本語(にほんご)弁論(べんろん)大会(たいかい)二等(にとう)(しょう)受賞(じゅしょう)した。
On zdobył drugą nagrodę w konkursie krasomówczym języka japońskiego.

【 首脳会談 】

毎年(まいとし)、スイスのダボスで世界(せかい)政治(せいじ)経済(けいざい)(かい)首脳(しゅのう)会談(かいだん)(おこな)われる。
Co roku w Davos w Szwajcarii odbywa się spotkanie światowych przywódców politycznych i przedstawicieli biznesu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 12)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.