Poziom 1: Lekcja 5

8【 日 】

jasny; dynastia Ming

por.

on'yomi:メイミン

kun'yomi:あか(るい)あ(ける)あき(らか)あ(かり)-あ(け)

nanori: あきら

pinyin: míng

明るいあかるいjasny

明けるあけるkończyć się

明日あしたjutro

明日あすjutro

みんMing

明らかあきらか[na] jasny, ewidentny, oczywisty

明かりあかりświatło

明け-あけkoniec

夜明けよあけświt

明白めいはく[na] jasny, zrozumiały

Materiał z innych znaków

克明こくめい[ni] skrupulatnie, dokładnie, sumiennie

共同声明きょうどうせいめいwspólne oświadczenie

判明はんめい[suru] odkryć, wykryć

声明せいめいoświadczenie, wypowiedź

文明ぶんめいcywilizacja

明星みょうじょうWenus

明朗めいろう[na] czysty, uczciwy; pogodny

明治時代めいじじだいOkres Meiji (1868-1912)

明治神宮めいじじんぐうŚwiątynia Meiji Jingū

明治維新めいじいしんPrzewrót Meiji

明瞭めいりょう[na] jasny, wyraźny

明示めいじ[suru] wyrazić, wyszczególnić

未明みめいwczesny świt

照明しょうめいoświetlenie

発明はつめい[suru] wynaleźć

究明きゅうめい[suru] wyjaśnić

証明しょうめい[suru] udowodnić

証明書しょうめいしょcertyfikat, zaświadczenie

説明せつめいwyjaśnienie, [suru] wyjaśniać

説明書せつめいしょinstrukcja (np. instrukcja obsługi)

賢明けんめい[na] mądry, inteligentny, rozsądny

透明とうめい[no, na] przezroczysty, przeźroczysty

釈明しゃくめい[suru] przepraszać; usprawiedliwiać się

鮮明せんめい[na] jasny, wyraźny

【 明星 】

夜明(よあ)けの明星(みょうじょう)(うつく)しい。
Wenus o wschodzie wygląda pięknie.

【 未明 】

五日(いつか)未明(みめい)にビルで火事(かじ)があり、三人(さんにん)(ひと)()くなった。
Piątego przed wschodem słońca w budynku wybuchł pożar, w którym zginęły trzy osoby.

【 声明 】

エコロジー運動(うんどう)をする人達(ひとたち)が、新聞(しんぶん)声明(せいめい)発表(はっぴょう)した。
Działacze na rzecz ekologii wydali oświadczenie w gazecie.

【 共同声明 】

フランス政府(せいふ)とスペイン政府(せいふ)がテロに(かん)して、共同(きょうどう)声明(せいめい)発表(はっぴょう)した。
Rządy Francji i Hiszpanii wydały wspólne oświadczenie dotyczące walki z terroryzmem.

【 証明 】

(わたし)が、この(かね)(ぬす)んでいないということを証明(しょうめい)するのは(むずか)しい。
Mam kłopoty z udowodnieniem, że nie ukradłem tych pieniędzy.

【 釈明 】

きみがなぜそうしたのか釈明(しゃくめい)すべきだ。
Powinieneś wytłumaczyć się, dlaczego to uczyniłeś.

【 明示 】

問題(もんだい)(てん)明示(めいじ)してください。
Proszę pokazać, gdzie leży problem.

【 照明 】

この教室(きょうしつ)照明(しょうめい)(わる)い。
Ta sala ma słabe oświetlenie.

【 判明 】

(かれ)無罪(むざい)であることが判明(はんめい)した。
Okazało się, że on jest niewinny.

【 鮮明 】

この()夕日(ゆうひ)鮮明(せんめい)色使(いろづか)いで(えが)かれている。
Na tym obrazie zachodzące słońce zostało namalowane w jasnych kolorach.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 5)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.