Poziom 1: Lekcja 5

8【 木 】

las, zagajnik

on'yomi:リン

kun'yomi:はやし

pinyin: lín

はやしlas, zagajnik

林業りんぎょうleśnictwo

小林こばやしKobayashi (nazwisko)

Materiał z innych znaków

松林まつばやしlas sosnowy

森林しんりんlas

樹林帯じゅりんたいlas

熱帯雨林ねったいうりんlas tropikalny

【 松林 】

海岸(かいがん)まで松林(まつばやし)(つづ)いていた。
Na wybrzeżu morza rozciągał się las sosnowy.

【 熱帯雨林 】

熱帯雨林(ねったいうりん)破壊(はかい)環境(かんきょう)影響(えいきょう)(およ)ぼす。
Niszczenie lasów tropikalnych wywiera wpływ na środowisko.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 5)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.