Lekcja 1/1

Wybierz znak do czytania kun'yomi (1 * 10)

Twój wynik: 0

1/10くるま

2/10ひと

3/10

4/10かど

5/10

6/10くち

7/10やま

8/10

9/10かわ

10/10つき

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres