Lekcja 1/1

Wybierz znak do czytania kun'yomi (1 * 10)

Twój wynik: 0

1/10

2/10かど

3/10

4/10やま

5/10くるま

6/10かわ

7/10つき

8/10

9/10くち

10/10ひと

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres