Lekcja 1/1

Wybierz znak do czytania kun'yomi (1 * 10)

Twój wynik: 0

1/10

2/10くるま

3/10

4/10かど

5/10やま

6/10かわ

7/10くち

8/10

9/10ひと

10/10つき

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres