Lekcja 1/1

Napisz czytanie kun'yomi do znaku i wybierz znaczenie (2 * 10)

Twój wynik: 0

1/10

miesiąc

otwór

brama

rzeka

2/10

otwór

brama

człowiek

rzeka

3/10

pole ryżowe

miesiąc

drzewo

człowiek

4/10

człowiek

pole ryżowe

dzień

wóz

5/10

wóz

góra

usta

miesiąc

6/10

pole ryżowe

góra

człowiek

słońce

7/10

drzewo

góra

miesiąc

otwór

8/10

brama

słońce

miesiąc

człowiek

9/10

rzeka

otwór

człowiek

miesiąc

10/10

dzień

księżyc

pole ryżowe

otwór

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres