Lekcja 1/1

Napisz czytanie kun'yomi do znaku i wybierz znaczenie (2 * 10)

Twój wynik: 0

1/10

brama

dzień

księżyc

usta

2/10

dzień

księżyc

brama

człowiek

3/10

drzewo

brama

góra

miesiąc

4/10

rzeka

dzień

drzewo

otwór

5/10

góra

człowiek

usta

słońce

6/10

księżyc

brama

drzewo

rzeka

7/10

pole ryżowe

góra

człowiek

wóz

8/10

pole ryżowe

człowiek

księżyc

góra

9/10

rzeka

dzień

człowiek

wóz

10/10

pole ryżowe

słońce

usta

góra

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres