Lekcja 1/1

Napisz czytanie kun'yomi do znaku i wybierz znaczenie (2 * 10)

Twój wynik: 0

1/10

góra

słońce

drzewo

pole ryżowe

2/10

góra

rzeka

miesiąc

pole ryżowe

3/10

wóz

góra

brama

miesiąc

4/10

rzeka

drzewo

brama

wóz

5/10

pole ryżowe

rzeka

drzewo

góra

6/10

dzień

rzeka

otwór

księżyc

7/10

człowiek

wóz

otwór

góra

8/10

rzeka

człowiek

brama

dzień

9/10

wóz

pole ryżowe

usta

dzień

10/10

wóz

drzewo

księżyc

słońce

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres