Lekcja 1/1

Napisz czytanie kun'yomi do znaku i wybierz znaczenie (2 * 10)

Twój wynik: 0

1/10

drzewo

wóz

rzeka

księżyc

2/10

dzień

brama

rzeka

człowiek

3/10

pole ryżowe

dzień

brama

miesiąc

4/10

wóz

pole ryżowe

drzewo

otwór

5/10

rzeka

drzewo

wóz

miesiąc

6/10

usta

góra

miesiąc

drzewo

7/10

brama

rzeka

wóz

człowiek

8/10

miesiąc

drzewo

człowiek

pole ryżowe

9/10

rzeka

drzewo

brama

usta

10/10

pole ryżowe

drzewo

księżyc

dzień

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres