Lekcja 1/1

Napisz czytanie kun'yomi do znaku i wybierz znaczenie (2 * 10)

Twój wynik: 0

1/10

usta

słońce

rzeka

góra

2/10

wóz

brama

otwór

rzeka

3/10

otwór

drzewo

pole ryżowe

wóz

4/10

rzeka

pole ryżowe

człowiek

wóz

5/10

człowiek

góra

rzeka

brama

6/10

pole ryżowe

człowiek

księżyc

drzewo

7/10

drzewo

usta

człowiek

słońce

8/10

wóz

drzewo

brama

miesiąc

9/10

usta

brama

drzewo

wóz

10/10

pole ryżowe

brama

góra

księżyc

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres