Lekcja 1/1

Napisz czytanie kun'yomi do znaku i wybierz znaczenie (2 * 10)

Twój wynik: 0

1/10

księżyc

brama

pole ryżowe

rzeka

2/10

góra

drzewo

człowiek

brama

3/10

pole ryżowe

księżyc

człowiek

góra

4/10

drzewo

rzeka

góra

usta

5/10

drzewo

góra

pole ryżowe

brama

6/10

człowiek

rzeka

słońce

brama

7/10

drzewo

rzeka

księżyc

dzień

8/10

pole ryżowe

góra

wóz

drzewo

9/10

księżyc

usta

pole ryżowe

rzeka

10/10

wóz

otwór

brama

słońce

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres