Lekcja 1/1

Napisz czytanie kun'yomi do znaku i wybierz znaczenie (2 * 10)

Twój wynik: 0

1/10

rzeka

pole ryżowe

brama

otwór

2/10

księżyc

usta

rzeka

słońce

3/10

pole ryżowe

księżyc

drzewo

brama

4/10

drzewo

wóz

dzień

góra

5/10

księżyc

wóz

drzewo

pole ryżowe

6/10

słońce

góra

księżyc

brama

7/10

góra

pole ryżowe

brama

człowiek

8/10

usta

brama

rzeka

słońce

9/10

góra

rzeka

drzewo

słońce

10/10

brama

usta

rzeka

góra

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres