Lekcja 1/1

Napisz czytanie kun'yomi do znaku i wybierz znaczenie (2 * 10)

Twój wynik: 0

1/10

pole ryżowe

góra

drzewo

otwór

2/10

dzień

góra

otwór

drzewo

3/10

usta

góra

drzewo

człowiek

4/10

wóz

dzień

księżyc

pole ryżowe

5/10

pole ryżowe

drzewo

wóz

słońce

6/10

góra

pole ryżowe

rzeka

wóz

7/10

drzewo

miesiąc

rzeka

góra

8/10

brama

drzewo

wóz

człowiek

9/10

wóz

rzeka

góra

drzewo

10/10

dzień

brama

rzeka

usta

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres