Lekcja 1/1

Wybierz znak do czytania on'yomi (1 * 10)

Twój wynik: 0

1/10ニツ

2/10ボク

3/10モク

4/10サン

5/10コウ

6/10ジツ

7/10ニン

8/10シャ

9/10ニチ

10/10モン

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres