Lekcja 1/1

Wybierz znak do czytania on'yomi (1 * 10)

Twój wynik: 0

1/10セン

2/10コウ

3/10シャ

4/10モク

5/10モン

6/10デン

7/10ボク

8/10ニン

9/10ガツ

10/10サン

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres