Lekcja 1/1

Wybierz znak do czytania on'yomi (1 * 10)

Twój wynik: 0

1/10ゲツ

2/10セン

3/10ジン

4/10シャ

5/10ボク

6/10サン

7/10ジツ

8/10ガツ

9/10デン

10/10コウ

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres