Lekcja 1/1

Wybierz znak do czytania on'yomi (1 * 10)

Twój wynik: 0

1/10シャ

2/10ゲツ

3/10ジツ

4/10ガツ

5/10デン

6/10モン

7/10ニチ

8/10セン

9/10ジン

10/10ニン

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres