Lekcja 1/1

Wybierz znak do czytania on'yomi (1 * 10)

Twój wynik: 0

1/10サン

2/10ゲツ

3/10コウ

4/10ニン

5/10シャ

6/10ジン

7/10ジツ

8/10セン

9/10ニチ

10/10ニツ

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres