Lekcja 1/1

Wybierz znak do czytania on'yomi (1 * 10)

Twój wynik: 0

1/10ニチ

2/10モク

3/10ゲツ

4/10シャ

5/10ニン

6/10セン

7/10デン

8/10ジツ

9/10サン

10/10ガツ

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres