Lekcja 1/1

Wybierz znak do czytania on'yomi (1 * 10)

Twój wynik: 0

1/10ボク

2/10コウ

3/10デン

4/10ジツ

5/10モク

6/10ジン

7/10ゲツ

8/10ニチ

9/10セン

10/10シャ

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres