Lekcja 1/1

Wybierz znak do czytania on'yomi (1 * 10)

Twój wynik: 0

1/10コウ

2/10ニツ

3/10モク

4/10モン

5/10ニン

6/10ボク

7/10ニチ

8/10ゲツ

9/10ジン

10/10ジツ

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres