Lekcja 1/1

Wybierz znak do czytania on'yomi (1 * 10)

Twój wynik: 0

1/10モン

2/10ニン

3/10サン

4/10ボク

5/10ニチ

6/10セン

7/10モク

8/10ゲツ

9/10ジン

10/10ジツ

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres