Lekcja 1/1

Wybierz znaczenie znaku (1 * 10)

Twój wynik: 0

1/10

pole ryżowe

brama

księżyc

człowiek

2/10

wóz

rzeka

brama

czwartek

3/10

otwór

brama

człowiek

czwartek

4/10

usta

poniedziałek

brama

rzeka

5/10

poniedziałek

góra

człowiek

czwartek

6/10

góra

brama

pole ryżowe

wóz

7/10

rzeka

pole ryżowe

czwartek

człowiek

8/10

miesiąc

człowiek

brama

wóz

9/10

góra

wóz

pole ryżowe

słońce

10/10

brama

poniedziałek

góra

słońce

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres