Lekcja 1/1

Wybierz znaczenie znaku (1 * 10)

Twój wynik: 0

1/10

Japonia

wóz

księżyc

czwartek

2/10

brama

drzewo

pole ryżowe

rzeka

3/10

pole ryżowe

rzeka

góra

brama

4/10

wóz

Japonia

pole ryżowe

czwartek

5/10

Japonia

drzewo

rzeka

usta

6/10

wóz

księżyc

czwartek

człowiek

7/10

człowiek

otwór

wóz

góra

8/10

dzień

pole ryżowe

rzeka

księżyc

9/10

słońce

pole ryżowe

czwartek

wóz

10/10

usta

wóz

słońce

rzeka

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres