Lekcja 1/1

Wybierz znaczenie znaku (1 * 10)

Twój wynik: 0

1/10

poniedziałek

pole ryżowe

usta

drzewo

2/10

rzeka

brama

wóz

drzewo

3/10

człowiek

góra

brama

księżyc

4/10

góra

Japonia

usta

człowiek

5/10

brama

dzień

góra

księżyc

6/10

usta

miesiąc

czwartek

brama

7/10

pole ryżowe

czwartek

miesiąc

wóz

8/10

wóz

poniedziałek

człowiek

góra

9/10

brama

księżyc

pole ryżowe

otwór

10/10

miesiąc

brama

otwór

rzeka

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres