Lekcja 1/1

Wybierz znaczenie znaku (1 * 10)

Twój wynik: 0

1/10

góra

rzeka

słońce

pole ryżowe

2/10

czwartek

człowiek

rzeka

niedziela

3/10

pole ryżowe

drzewo

poniedziałek

brama

4/10

czwartek

księżyc

brama

góra

5/10

wóz

czwartek

słońce

pole ryżowe

6/10

brama

otwór

rzeka

księżyc

7/10

słońce

rzeka

księżyc

otwór

8/10

pole ryżowe

człowiek

miesiąc

góra

9/10

usta

człowiek

góra

pole ryżowe

10/10

człowiek

pole ryżowe

czwartek

wóz

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres