Lekcja 1/1

Wybierz znaczenie znaku (1 * 10)

Twój wynik: 0

1/10

człowiek

pole ryżowe

dzień

miesiąc

2/10

wóz

pole ryżowe

drzewo

brama

3/10

góra

niedziela

brama

pole ryżowe

4/10

góra

otwór

czwartek

brama

5/10

rzeka

otwór

dzień

wóz

6/10

księżyc

rzeka

usta

góra

7/10

brama

otwór

wóz

drzewo

8/10

księżyc

pole ryżowe

drzewo

człowiek

9/10

człowiek

wóz

poniedziałek

rzeka

10/10

rzeka

otwór

człowiek

czwartek

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres