Lekcja 1/1

Wybierz znaczenie znaku (1 * 10)

Twój wynik: 0

1/10

pole ryżowe

niedziela

brama

otwór

2/10

księżyc

brama

otwór

wóz

3/10

rzeka

góra

poniedziałek

pole ryżowe

4/10

drzewo

wóz

góra

człowiek

5/10

góra

pole ryżowe

brama

księżyc

6/10

wóz

człowiek

drzewo

brama

7/10

czwartek

otwór

rzeka

pole ryżowe

8/10

pole ryżowe

brama

drzewo

góra

9/10

pole ryżowe

człowiek

wóz

usta

10/10

otwór

miesiąc

wóz

brama

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres