Lekcja 1/1

Wybierz złożenie i podaj czytanie (2 * 10)

Twój wynik: 0

1/10pociąg

月曜日

電車

ナイル川

外国人

2/10Wisła

専門

一人

ヴィスワ川

ポーランド人

3/10trzy dni

ヴィスワ川

日本人

日曜日

3日

4/10wyjście

外国人

人口

出口

入口

5/10Japończyk

一人

日本人

日曜日

月曜日

6/10obcokrajowiec

3日

電車

一月

外国人

7/10jeden człowiek

ポーランド人

日本

一人

二人

8/10wulkan

木曜日

日本人

火山

日本

9/10Japonia

人々

日本人

日本

一月

10/10Nil

ナイル川

ポーランド人

木曜日

火山

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres