Lekcja 1/1

Wybierz złożenie i podaj czytanie (2 * 10)

Twój wynik: 0

1/10ludzie

電車

入口

3日

人々

2/10samochód

自動車

日本

木曜日

一月

3/10wulkan

ナイル川

外国人

火山

日本

4/10Nil

ヴィスワ川

日本

ナイル川

入口

5/10dwoje ludzi

二人

日本

木曜日

日曜日

6/10jeden człowiek

火山

日本人

日曜日

一人

7/10wejście

入口

自動車

二人

出口

8/10troje ludzi

二人

一月

三人

人口

9/10pociąg

電車

ポーランド人

二人

火山

10/10Wisła

外国人

ヴィスワ川

自動車

三人

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres