Lekcja 1/1

Napisz czytanie złożenia i wybierz znaczenie (2 * 10)

Twój wynik: 0

1/10ナイル川

Nil

czwartek

styczeń

Wisła

2/103日

Wisła

pociąg

trzy dni

jeden człowiek

3/10火山

Japonia

wulkan

troje ludzi

populacja

4/10人々

troje ludzi

jeden człowiek

styczeń

ludzie

5/10木曜日

dwoje ludzi

niedziela

czwartek

Wisła

6/10日曜日

wejście

trzeci dzień

troje ludzi

niedziela

7/10月曜日

styczeń

populacja

specjalizacja

poniedziałek

8/10一人

Japonia

wulkan

jeden człowiek

czwartek

9/10専門

poniedziałek

niedziela

Nil

specjalizacja

10/10ポーランド人

trzy dni

troje ludzi

Polak

poniedziałek

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres