Lekcja 1/1

Napisz czytanie złożenia i wybierz znaczenie (2 * 10)

Twój wynik: 0

1/10一か月

jeden miesiąc

Nil

Japonia

ludzie

2/10電車

pociąg

Nil

samochód

Japonia

3/10日本人

czwartek

Japończyk

populacja

jeden człowiek

4/10出口

jeden człowiek

specjalizacja

wyjście

ludzie

5/10二人

Japonia

Japonia

dwoje ludzi

populacja

6/10木曜日

trzy dni

Nil

czwartek

dwoje ludzi

7/10人々

ludzie

Japonia

Japończyk

styczeń

8/10火山

jeden człowiek

dwoje ludzi

wulkan

obcokrajowiec

9/10ヴィスワ川

Wisła

Japonia

pociąg

Japończyk

10/10日本

czwartek

troje ludzi

Japonia

ludność

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres