Poziom 4: Lekcja 19

10【 巾 】

pas

por.

on'yomi:タイ

kun'yomi:お(びる)おび

pinyin: dài

帯びるおびるnieść u boku

おびpas (kimono, yukata)

包帯ほうたいbandaż

温帯おんたいstrefa klimatu umiarkowanego

熱帯雨林ねったいうりんlas tropikalny

熱帯ねったいtropik, strefa klimatu tropikalnego

寒帯かんたいstrefa klimatu polarnego

亜寒帯あかんたいstrefa klimatu subpolarnego

地帯ちたいstrefa

世帯せたいgospodarstwo domowe; rodzina

安全地帯あんぜんちたいstrefa bezpieczeństwa

非武装地帯ひぶそうちたいstrefa zdemilitaryzowana

【 帯 】

浴衣(ゆかた)(おび)(むす)(かた)(なら)ったことがあるが、もう(わす)れてしまった。
Kiedyś nauczyłam się wiązać pas do yukaty, ale już zapomniałam.

【 帯びる 】

武士(ぶし)(かたな)()びている。
Wojownicy noszą u boku miecz.

【 包帯 】

包帯(ほうたい)をする(まえ)(きず)(かなら)洗浄(せんじょう)消毒(しょうどく)すること。
Przed zabandażowaniem rany należy ją przemyć i zdezynfekować.

【 温帯 】

日本(にほん)国内(こくない)沖縄県(おきなわけん)北海道(ほっかいどう)(のぞ)いて温帯(おんたい)(ぞく)する。
Japonia za wyjątkiem prefektury Okinawa i Hokkaido znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego.

【 熱帯雨林 】

熱帯雨林(ねったいうりん)破壊(はかい)環境(かんきょう)影響(えいきょう)(およ)ぼす。
Niszczenie lasów tropikalnych wywiera wpływ na środowisko.

【 世帯 】

この(ちい)さな(しま)には20世帯(せたい)しか()んでいない。
Na tej niewielkiej wyspie mieszka tylko 20 rodzin.

Materiał z innych znaków

乾燥地帯かんそうちたいstrefa sucha

亜熱帯あねったいstrefa zwrotnikowa

山岳地帯さんがくちたいgórzysty rejon

携帯けいたい[suru] nosić przy sobie; telefon komórkowy

携帯電話けいたいでんわtelefon komórkowy

樹林帯じゅりんたいlas

緩衝地帯かんしょうちたいstrefa buforowa, strefa neutralna

【 乾燥地帯 】

地球(ちきゅう)温暖化(おんだんか)(すす)むにつれて、乾燥(かんそう)地帯(ちたい)はますます(ひろ)がり、人間(にんげん)生活(せいかつ)有害(ゆうがい)影響(えいきょう)(あた)えています。
Wraz z ociepleniem klimatu poszerza się sucha strefa klimatyczna, co ma brzemienne skutki dla życia ludzi.

【 亜熱帯 】

沖縄(おきなわ)亜熱帯(あねったい)(ぞく)する日本(にほん)唯一(ゆいいつ)(けん)です。
Okinawa jest jedyną prefekturą w Japonii leżącą w strefie zwrotnikowej.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 19)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.