Poziom 4: Lekcja 22

5【 ヽ 】

lód

on'yomi:ヒョウ

kun'yomi:こおり

pinyin: bīng

こおりlód

氷山ひょうざんgóra lodowa

氷河ひょうがlodowiec

流氷りゅうひょうkra

氷点ひょうてんtemperatura zamarzania

氷室ひむろlodownia

【 氷 】

コカコーラに(こおり)()れますか。
Czy dodać lodu do coli?

【 氷山 】

今回(こんかい)(さか)んに報道(ほうどう)されているこの事件(じけん)は、日本(にほん)社会(しゃかい)全体(ぜんたい)から()れば氷山(ひょうざん)一角(いっかく)()ぎない。
Ta afera, o której się tak wiele teraz mówi w mediach, jest tylko czubkiem góry lodowej, biorąc od uwagę całe społeczeństwo Japonii.

【 氷河 】

北極(ほっきょく)白熊(しろくま)氷河(ひょうが)(うえ)(ある)いている。
Niedźwiedź polarny kroczy po lodowcu.

【 流氷 】

北海道(ほっかいどう)には流氷(りゅうひょう)()()くツアーがある。
Na Hokkaido organizowane są wycieczki, podczas których można podziwiać kry lodowe.

【 氷点 】

今日(きょう)気温(きおん)氷点下(ひょうてんか)15()だった。
Dzisiaj jest 15 stopni poniżej zera.

【 氷室 】

氷室(ひむろ)とは(こおり)(ゆき)貯蔵(ちょぞう)してある空間(くうかん)のことである。
Lodownia to przestrzeń, gdzie przechowywuje się lód i śnieg.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.