Poziom 4: Lekcja 22

3【 ノ 】

długi, długo trwający

on'yomi:キュウ

kun'yomi:ひさ(しい)ひさ(しく)

pinyin: jiǔ

久しいひさしいdługi (czas)

久しくひさしくdawno temu; po długiej przerwie

持久力じきゅうりょくwytrzymałość

久遠くおん[no] wieczny, odwieczny

永久えいきゅう[no] wieczny, [ni] na zawsze, wiecznie

久しぶりひさしぶり[ni] po długim czasie, po długiej przerwie

【 久しぶり 】

今日(きょう)(ひさ)しぶりに高校(こうこう)(とき)先生(せんせい)(いえ)(たず)ねた。
Dzisiaj po długim czasie odwiedziłem mojego nauczyciela z liceum.

【 永久 】

世界(せかい)戦争(せんそう)()こるのは永久(えいきゅう)()わらないだろう。
Wojny będą zawsze wybuchać - to się nigdy nie zmieni.

【 持久力 】

持久力(じきゅうりょく)のある(ひと)は、マラソンに()いている。
Wytrzymali ludzie nadają się do biegania maratonów.

【 久遠 】

世界(せかい)平和(へいわ)であることは、人類(じんるい)久遠(くおん)(のぞ)みである。
Odwiecznym marzeniem ludzkości jest pokój na świecie.

Materiał z innych znaków

恒久こうきゅう[no] stały, trwały, permanentny

恒久的こうきゅうてき[na] stały, trwały, permanentny

悠久ゆうきゅう[no] wieczny

耐久性たいきゅうせいwytrzymałość

【 恒久 】

日本国民(にほんこくみん)は、恒久(こうきゅう)平和(へいわ)念願(ねんがん)し、人間(にんげん)相互(そうご)関係(かんけい)支配(しはい)する崇高(すうこう)理想(りそう)(ふか)自覚(じかく)するのであつて、平和(へいわ)(あい)する諸国民(しょこくみん)公正(こうせい)信義(のぶよし)信頼(しんらい)して、われらの安全(あんぜん)生存(せいぞん)保持(ほじ)しようと決意(けつい)した。
My naród japoński pragniemy pokoju po wszystkie czasy, jesteśmy głęboko świadomi szczytnych ideałów rządzących stosunkami między ludźmi, jesteśmy zdecydowani zabezpieczyć nasze bezpieczeństwo i nasze istnienie, ufając w sprawiedliwość i dobrą wiarę pokój miłujących narodów świata.
(Konstytucja Japonii, tłum. Suzuki Teruji)

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.