Poziom 4: Lekcja 22

11【 宀 】

tajny, skryty

por.

on'yomi:ミツ

kun'yomi:ひそ(か)

pinyin:

密かひそか[na] sekretny, [ni] w tajemnicy

秘密ひみつtajemnica

密輸みつゆprzemyt

精密せいみつ[na] dokładny, precyzyjny

密接みっせつ[na] bliski

密度みつどgęstość

親密しんみつ[na] bliski, osobisty

人口密度じんこうみつどgęstość zaludnienia

密貿易みつぼうえきprzemyt

密約みつやくtajne porozumienie, tajny układ

【 秘密 】

この(こと)絶対(ぜったい)秘密(ひみつ)にしておいてください。
Proszę absolutnie zachować tę informację w tajemnicy.

【 密輸 】

阿部(あべ)麻薬(まやく)密輸(みつゆ)して、歓楽(かんらく)(がい)()りさばいていた。
Abe przemycił do kraju narkotyki i sprzedaje je na ulicy w dzielnicy rozrywki.

【 密度 】

日本(にほん)人口(じんこう)密度(みつど)(たか)いわりに、犯罪(はんざい)他国(たこく)(くら)べて(すく)ない。
Jak na to, że Japonia ma dużą gęstość zaludnienia, w porównaniu do innych krajów ma niski wskaźnik przestępczości.

【 精密 】

精密(せいみつ)機械(きかい)(つく)工場(こうじょう)は、きれいな(みず)必要(ひつよう)とするため、田舎(いなか)にあることが(おお)い。
Fabryki produkujące maszyny precyzyjne potrzebują czystej wody i dlatego często są zlokalizowane na prowincji.

【 密接 】

日本(にほん)とアメリカは密接(みっせつ)関係(かんけい)にある。
Japonię i Amerykę łączą bliskie stosunki.

【 親密 】

不正(ふせい)(おこ)なったその政治家(せいじか)親密(しんみつ)関係(かんけい)にあった人達(ひとたち)次々(つぎつぎ)逮捕(たいほ)されていった。
Policja po kolei aresztowała ludzi, których łączyły bliskie związki ze skorumpowanym politykiem.

Materiał z innych znaków

密漁みつりょうkłusownictwo, nielegalny połów ryb; por. 密猟

密猟みつりょうkłusownictwo

秘密ひみつtajemnica

綿密めんみつ[na] dokładny, precyzyjny

緊密きんみつ[na] bliski, zażyły

緻密ちみつ[na] gęsty, zwarty; dokładny, precyzyjny

【 綿密 】

村上(むらかみ)さんは、(よる)()ないで、(たの)しみにしていたゴールデンウイークの京都(きょうと)旅行(りょこう)綿密(めんみつ)計画(けいかく)をたてたが、寝不足(ねぶそく)(からだ)をこわし、()けなくなった。
Pan Murakami po nocach robił dokładne plany wyjazdu do Kioto na Golden Week, na który tak bardzo się cieszył, ale z powodu niedospania zapadł na zdrowiu i nie mógł pojechać.

【 秘密 】

(わたし)との秘密(ひみつ)をどうか(まも)ってください。
Proszę dochować naszej tajemnicy.

【 緊密 】

あの実業家(じつぎょうか)政界(せいかい)大物(おおもの)緊密(きんみつ)関係(かんけい)にあるらしい。
Ten przedsiębiorca utrzymuje zażyłe stosunki z ważnymi osobistościami świata polityki.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.