Poziom 4: Lekcja 22

19【 肉 月 】

wnętrzności

por.

on'yomi:ゾウ

pinyin: zàng

心臓しんぞうserce (med.)

内臓ないぞうwnętrzności

臓器ぞうきorgany, narządy (med.)

【 心臓 】

山田(やまだ)さんは心臓(しんぞう)病気(びょうき)(いま)入院(にゅういん)している。
Pan Yamada z powodu choroby serca przebywa teraz w szpitalu.

【 肝臓 】

彼女(かのじょ)肝臓(かんぞう)ガンで先日(せんじつ)()くなった。
Ona umarła wczoraj na raka wątroby.

【 内臓 】

ポーランドの(ぶた)(うし)内臓(ないぞう)(つく)ったスープをフラキという。
Zupa, jaką w Polsce robi się z wnętrzności świni i wołu, to tak zwane flaki.

Materiał z innych znaków

肝臓かんぞうwątroba

脾臓ひぞうśledziona

腎臓じんぞうnerka

膵臓すいぞうtrzustka

【 肝臓 】

(さけ)(おお)()(ひと)肝臓(かんぞう)病気(びょうき)になりやすい。
Ludzie, którzy dużo piją, mogą łatwo zachorować na wątrobę.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.