Poziom 4: Lekcja 25

on'yomi:イン

kun'yomi:しるししる(す)

pinyin: yìn

しるしznak

印刷いんさつdruk, [suru] drukować

印象いんしょうwrażenie

調印ちょういん[suru] podpisać (traktat, porozumienie)

印税いんぜいtantiema

矢印やじるしstrzałka

目印めじるしznak

印すしるすzapisać ⇒ 記す

【 印刷 】

この(ほん)印刷(いんさつ)(あやま)りがいっぱいあります。
Ta książka ma mnóstwo błędów drukarskich.

【 印象 】

ニューヨークの(ひと)はいつも(いそ)いでいるという印象(いんしょう)()けました。
Odniosłam wrażenie, że ludzie w Nowym Jorku się zawsze spieszą.

【 調印 】

総理大臣(そうりだいじん)はあらゆる形態(けいたい)人種差別(じんしゅさべつ)撤廃(てっぱい)(かん)する条約(じょうやく)調印(ちょういん)した。
Premier podpisał Konwencję w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej.

【 印税 】

(かれ)著書(ちょしょ)印税(いんぜい)のおかげで(らく)生活(せいかつ)(おく)っている。
On żyje sobie wygodnie dzięki tantiemom ze swoich książek.

Materiał z innych znaków

印刷いんさつdruk, [suru] drukować

印刷物いんさつぶつmateriały drukowane

印籠いんろうinrō

印鑑いんかんpieczęć, pieczątka

旗印はたじるしsztandar, slogan

【 印刷物 】

定期(ていき)刊行物(かんこうぶつ)書籍(しょせき)、カタログや業務用(ぎょうむよう)書類(しょるい)などは印刷物(いんさつぶつ)として(おく)ることができます。
Periodyki, książki, katalogi i materiały urzędowe można wysłać jako "printed matter".

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 25)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.