Poziom 4: Lekcja 25

8【 刀 刂 】

rzeźbić

por.

on'yomi:コク

kun'yomi:きざ(む)

pinyin: kè, kē

刻むきざむrzeźbić, ryć, wycinać; por. 彫る

深刻しんこく[na] poważny

時刻じこくczas

彫刻ちょうこくrzeźba, [suru] rzeźbić

彫刻家ちょうこくかrzeźbiarz

遅刻ちこく[suru] spóźnić się

【 深刻 】

失業率(しつぎょうりつ)は20パーセントを()えて深刻(しんこく)問題(もんだい)となった。
Bezrobocie przekroczyło 20 procent i stało się poważnym problemem.

【 時刻 】

(ふね)予定(よてい)時刻(じこく)出港(しゅっこう)した。
Statek wypłynął z portu zgodnie z planowanym czasem.

【 彫刻家 】

あの彫刻家(ちょうこくか)大理石(だいりせき)でヨハネ・パウロ2(せい)(ぞう)(きざ)んでいる。
Ten rzeźbiarz rzeźbi w marmurze posąg Jana Pawła II.

Materiał z innych znaków

刻苦勉励こっくべんれい[suru] przykładać się do pracy, ciężko pracować

彫刻ちょうこくrzeźba, [suru] rzeźbić

遅刻ちこく[suru] spóźnić się

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 25)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.