Poziom 4: Lekcja 25

por.

on'yomi:カン

pinyin: kān

週刊誌しゅうかんしtygodnik

朝刊ちょうかんwydanie poranne

夕刊ゆうかんwydanie wieczorne

新刊書しんかんしょnowe wydanie

【 週刊誌 】

この週刊誌(しゅうかんし)毎週(まいしゅう)水曜日(すいようび)発行(はっこう)される。
Ten tygodnik ukazuje się co tydzień w środę.

【 朝刊 】

この新聞社(しんぶんしゃ)朝刊(ちょうかん)夕刊(ゆうかん)発行(はっこう)する。
Ta gazeta ma wydanie poranne i wieczorne.

【 夕刊 】

(おお)くの新聞社(しんぶんしゃ)経済上(けいざいじょう)理由(りゆう)夕刊(ゆうかん)()めることにしたが、その()わりにウェブサイトを開発(かいはつ)する。
Wiele gazet przestały wydawać wydania wieczorne z przyczyn ekonomicznych, a zamiast tego rozwijają stronę internetową.

【 新刊書 】

大学(だいがく)図書館(としょかん)はしょっちゅう出版社(しゅっぱんしゃ)から新刊書(しんかんしょ)目録(もくろく)(おく)ってもらう。
Uniwersytecka biblioteka regularnie otrzymuje od wydawnictw katalogi nowych publikacji.

Materiał z innych znaków

廃刊はいかん[ni naru] przestać wychodzić, przestać ukazywać się (gazeta, czasopismo)

週刊誌しゅうかんしtygodnik

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 25)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.