Poziom 4: Lekcja 25

10【 衣 衤 】

otrzymywać

por. więcej

on'yomi:

kun'yomi:こうむ(る)かぶ(る)かぶ(せる)おお(う)

pinyin: bèi, pī

被るこうむるotrzymać; doznać

被るかぶるprzykryć się, nakryć się, ubrać (czapkę)

被せるかぶせるprzykryć, nakryć, polać

被害ひがいszkoda

被害者ひがいしゃposzkodowany, ofiara ⇔ 加害者 かがいしゃ : sprawca

被告ひこくoskarżony

被選挙権ひせんきょけんbierne prawo wyborcze

被うおおうpokryć ⇒ 覆う

【 被る 】

その会社(かいしゃ)甚大(じんだい)被害(ひがい)(こうむ)った。
Ta firma poniosła ogromne straty.

【 被る 】

ユダヤ墓地(ぼち)やシナゴーグでは、男子(だんし)(かなら)帽子(ぼうし)(かぶ)らなければならない。
Na cmentarzu żydowskim i w synagodze mężczyżni obowiązkowo muszą nosić nakrycie głowy.

【 被害者 】

赤十字(せきじゅうじ)災害(さいがい)被害者(ひがいしゃ)(ただ)ちに救援(きゅうえん)する。
Czerwony Krzyż natychmiast niesie pomoc poszkodowanym w kataklizmie.

【 被告 】

被告(ひこく)懲役(ちょうえき)10(ねん)(けい)宣告(せんこく)された。
Oskarżony został skazany na 10 lat ciężkich robót.

【 被選挙権 】

1945(ねん)日本(にほん)女性(じょせい)法律(ほうりつ)改正(かいせい)によって選挙権(せんきょけん)()選挙権(せんきょけん)(あた)えられた。
W 1945 roku w wyniku reformy prawa kobiety w Japonii otrzymały czynne i bierne prawo wyborcze.

Materiał z innych znaków

被害ひがいszkoda

被害者ひがいしゃposzkodowany, ofiara

被爆者ひばくしゃhibakusha; ofiary bombardowania Hiroshimy i Nagasaki

【 被害 】

九州(きゅうしゅう)は、9(がつ)になると毎年(まいとし)台風(たいふう)被害(ひがい)()ける。
Kiusiu każdego roku we wrześniu doznaje szkód wywołanych tajfunami.

【 被爆者 】

被爆者(ひばくしゃ)(たち)はアメリカで自分(じぶん)被爆(ひばく)体験(たいけん)(かた)った。
Hibakusha opowiedzieli w Ameryce o swoich przeżyciach po wybuchy bomby atomowej.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 25)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.