Poziom 3: Lekcja 25

10【 宀 】

szkoda

on'yomi:ガイ

pinyin: hài

被害ひがいszkoda

公害こうがいzanieczyszczenie środowiska

水害すいがいpowódź

損害そんがいszkoda, strata

利害りがいinteres

危害きがいrana, zranienie

被害者ひがいしゃposzkodowany, ofiara

加害者かがいしゃsprawca

殺害さつがい[suru] zamordować

【 公害 】

この工場(こうじょう)地域(ちいき)公害(こうがい)問題(もんだい)()()こした。
Ta fabryka spowodowała zanieczyszczenie środowiska w całym regionie.

【 水害 】

水害(すいがい)()けた田畑(たはた)では作物(さくもつ)がぜんぶ(たお)れていました。
Plony uległy całkowitemu zniszczeniu na polach dotkniętych powodzią.

【 損害 】

先週(せんしゅう)台風(たいふう)による損害(そんがい)八千万(はっせんまん)(えん)()えた。
Straty spowodowane zeszłotygodniowym tajfunem przekroczyły 80 mln jenów.

【 利害 】

()市民(しみん)はたがいに利害(りがい)対立(たいりつ)していて、なかなか(はな)()いが(すす)まなかった。
Interesy mieszkańców i władz miasta stały w sprzeczności i dlatego rozmowy nie posuwały się naprzód.

【 被害 】

九州(きゅうしゅう)は、9(がつ)になると毎年(まいとし)台風(たいふう)被害(ひがい)()ける。
Kiusiu każdego roku we wrześniu doznaje szkód wywołanych tajfunami.

Materiał z innych znaków

侵害しんがい[suru] naruszyć (prawa, zasady)

傷害事件しょうがいじけんwypadek uszkodzenia ciała

妨害ぼうがいprzeszkoda

害虫がいちゅうszkodnik (owad)

弊害へいがいnadużycie; zły efekt

損害賠償そんがいばいしょうodszkodowanie

損害賠償そんがいばいしょうodszkodowanie

災害さいがいklęska żywiołowa, katastrofa

被害ひがいszkoda

被害者ひがいしゃposzkodowany, ofiara ⇔ 加害者 かがいしゃ : sprawca

迫害はくがいprześladowanie

阻害そがいprzeszkoda, [suru] czynić obstrukcję

障害しょうがいprzeszkoda; upośledzenie, niepełnosprawność

障害者しょうがいしゃosoba niepełnosprawna

霜害そうがいszkody spowodowane mrozem

【 害虫 】

(こめ)害虫(がいちゅう)がついた。
Ryż zaatakowały szkodniki.

【 損害賠償 】

彼女(かのじょ)医者(いしゃ)のせいで子供(こども)(うしな)ったので、損害(そんがい)賠償(ばいしょう)要求(ようきゅう)します。
Ona straciła dziecko z winy lekarza i dlatego domaga się odszkodowania.

【 損害賠償金 】

停電(ていでん)がもう一週間(いっしゅうかん)(つづ)いているので、損害(そんがい)賠償(ばいしょう)(きん)要求(ようきゅう)するつもりだ。
Zamierzam wystąpić o odszkodowanie za straty, ponieważ przerwa w dostawie prądu trwa już tydzień.

【 妨害 】

空港(くうこう)(ちか)くに()(ひと)たちは、飛行機(ひこうき)(おと)安眠(あんみん)妨害(ぼうがい)されている。
Hałas powodowany przez samoloty utrudnia spanie ludziom mieszkającym blisko lotniska.

【 危害 】

パンダはおとなしい動物(どうぶつ)ですから、(ひと)危害(きがい)(くわ)えるということはありません。
Panda jest łagodnym zwierzęciem i nie zdarza się, aby wyrządziła człowiekowi krzywdę.

【 危害 】

工場(こうじょう)のけむりは、人体(じんたい)危害(きがい)(くわ)え、たくさんの(ひと)病気(びょうき)になった。
Dym z komina był szkodliwy dla organizmu i wielu ludzi zachorowało.

【 災害 】

地震(じしん)洪水(こうずい)自然(しぜん)災害(さいがい)です。
Trzęsienia ziemi i powodzie to klęski żywiołowe.

【 迫害 】

ユダヤ(じん)迫害(はくがい)されていた理由(りゆう)はなんですか。
Jakie były przyczyny prześladowań Żydów?

【 障害 】

障害(しょうがい)()子供(こども)たちのために、この施設(しせつ)建設(けんせつ)された。
Ta instytucja została wybudowana dla dzieci niepełnosprawnych.

【 被害者 】

赤十字(せきじゅうじ)災害(さいがい)被害者(ひがいしゃ)(ただ)ちに救援(きゅうえん)する。
Czerwony Krzyż natychmiast niesie pomoc poszkodowanym w kataklizmie.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 25)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.