Poziom 4: Lekcja 23

11【 肉 月 】

mózg

por.

on'yomi:ノウ

pinyin: nǎo

のうmózg

洗脳せんのうpranie mózgu

頭脳ずのうmózg, umysł

脳卒中のうそっちゅうudar mózgu

首脳しゅのうprzywódca

首脳会談しゅのうかいだんszczyt, konferencja

【 洗脳 】

(かれ)はあの宗派(しゅうは)加入(かにゅう)してから完全(かんぜん)洗脳(せんのう)されてしまった。
Odkąd przyłączył się do tej sekty, ma kompletnie przeprany mózg.

【 頭脳 】

この国際(こくさい)会議(かいぎ)には世界(せかい)最高(さいこう)頭脳(ずのう)参加(さんか)した。
W tej międzynarodowej konferencji wzięły udział najtęższe umysły świata.

【 脳卒中 】

彼女(かのじょ)突然(とつぜん)脳卒中(のうそっちゅう)(たお)れてしまい、救急車(きゅうきゅうしゃ)病院(びょういん)(はこ)ばれたが、まもなく死亡(しぼう)した。
Ona niespodziewanie doznała udaru mózgu, została przewieziona do szpitala, gdzie niebawem zmarła.

【 首脳会談 】

毎年(まいとし)、スイスのダボスで世界(せかい)政治(せいじ)経済(けいざい)(かい)首脳(しゅのう)会談(かいだん)(おこな)われる。
Co roku w Davos w Szwajcarii odbywa się spotkanie światowych przywódców politycznych i przedstawicieli biznesu.

Materiał z innych znaków

脳髄のうずいumysł

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 23)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.