Poziom 4: Lekcja 2

por.

on'yomi:レツ

pinyin: liè

れつrząd, szereg; kolejka, ogonek

列車れっしゃpociąg, kolej

列島れっとうarchipelag

行列ぎょうれつprocesja, parada

夜行列車やこうれっしゃpociąg nocny

日本列島にほんれっとうArchipelag Japoński

【 列 】

(いち)(れつ)(なら)んでください。
Proszę ustawić się w jednej kolejce.

【 列車 】

はやく列車(れっしゃ)()ってください。
Proszę szybko wsiadać do pociągu!

【 夜行列車 】

夜行(やこう)列車(れっしゃ)で、京都(きょうと)まで()きました。
Pojechałem nocnym pociągiem do Kioto.

【 日本列島 】

日本(にほん)列島(れっとう)細長(ほそなが)いです。
Archipelag Japoński jest długi i wąski.

【 行列 】

マクドナルドには、子供(こども)たちの行列(ぎょうれつ)ができていた。
W McDonaldzie wytworzyła się kolejka dzieci.

Materiał z innych znaków

並列へいれつ[suru] stać się w rzędzie; [no] równoległy (elektrotechnika); por. 平行 へいこう: równoległy

並列接続へいれつせつぞくpołączenie równoległe; por. 直列接続 ちょくれつせつぞく : połączenie szeregowe

年功序列ねんこうじょれつsystem senioralny

序列じょれつranga, hierarchia

琉球列島りゅうきゅうれっとうArchipelag Riukiu

系列子会社けいれつこがいしゃspółka zależna

羅列られつ[suru] wyliczać, wymieniać

長蛇の列ちょうだのれつdługa kolejka, długi ogonek

陳列ちんれつwystawa, ekspozycja, [suru] wystawiać

陳列品ちんれつひんeksponat

【 序列 】

佐々木(さ さ き)()稲田(いなだ)()よりも序列(じょれつ)(した)である。
Pan Sasaki stoi w hierarchii poniżej pana Inady.

【 年功序列 】

日本(にほん)では給料(きゅうりょう)大体(だいたい)年功序列(ねんこうじょれつ)による。
W Japonii zarobki zazwyczaj zależą od przepracowanego stażu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 2)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.