Poziom 2: Lekcja 18

5【 干 】【 一 】

płaski; spokojny; poziom

por.

on'yomi:ヘイビョウ

kun'yomi:たい(ら)ひら

pinyin: píng

平らたいら[na] płaski, równy

平等びょうどうrówność, [no] równy

平日へいじつdzień powszedni

平和へいわpokój

ひらzwykły

平行へいこう[no] równoległy; por. 沿って そって

平安へいあんHeian

公平こうへい[na] fair, sprawiedliwy

Materiał z innych znaków

太平洋たいへいようPacyfik

太平洋たいへいようPacyfik

平仮名ひらがなhiragana

平凡へいぼん[na] zwykły, powszechny

平和へいわpokój

平均へいきんśrednia, [no] średni

平壌へいじょうPjongjang; obecnie: ピョンヤン

平民へいみんlud, gmin

平穏へいおん[na] spokojny

平等びょうどうrówność, [no] równy

平衡へいこうbalans, równowaga

平衡感覚へいこうかんかくzmysł równowagi

【 平等 】

どの社会(しゃかい)でも平等(びょうどう)などありえない。
Nie ma możliwości, by w jakimkolowiek społeczeństwie panowała równość.

【 平凡 】

(かれ)有名人(ゆうめいじん)だが、平凡(へいぼん)生活(せいかつ)をしたいと(おも)っている。
On jest znaną postacią, ale chce prowadzić życie zwykłego człowieka.

【 平均 】

この(まち)失業率(しつぎょうりつ)全国(ぜんこく)平均(へいきん)をかなり上回(うわまわ)っている。
Bezrobocie w tym mieście mocno przewyższa średnią krajową.

【 平仮名 】

(わたし)名前(なまえ)漢字(かんじ)ではなく平仮名(ひらがな)()きます。
Moje imię pisze się nie w kanji, lecz hiraganą.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 18)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.