Poziom 4: Lekcja 2

9【 木 】

badać, inspekcja

por.

on'yomi:

pinyin: chá, zhā

検査けんさinspekcja, przegląd, audyt, [suru] dokonać inspekcji, dokonać przeglądu, przeprowadzić audyt

調査ちょうさbadania, [suru] badać, przeprowadzać badania

【 調査 】

警察(けいさつ)がこの事件(じけん)について調査(ちょうさ)(おこな)った。
Policja przeprowadziła dochodzenie ws. tego wypadku.

【 検査 】

今日(きょう)身体(しんたい)検査(けんさ)()です。
Dzisiaj wypadają badania zdrowotne.

Materiał z innych znaków

世論調査よろんちょうさbadania opinii publicznej

予備の調査よびのちょうさwstępne badania

国勢調査こくせいちょうさnarodowy spis powszechny

巡査じゅんさpolicjant (z patrolu)

捜査そうさśledztwo

監査かんさinspekcja, audyt; [suru] dokonać inspekcji, przeprowadzić audyt

調査ちょうさbadania, [suru] badać, przeprowadzać badania

【 国勢調査 】

政府(せいふ)は10(ねん)(ごと)国勢調査(こくせいちょうさ)(おこな)います。
Rząd raz na dziesięć lat przeprowadza narodowy spis powszechny.

【 監査 】

会計監査(かいけいかんさ)によってこの財団(ざいだん)莫大(ばくだい)資金(しきん)不正(ふせい)流用(りゅうよう)したことがわかった。
Audyt finansowy wykazał, że ta fundacja zdefraudowała dużą sumę pieniędzy.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 2)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.