Poziom 2: Lekcja 15

8【 一 】【 八 】

stać w rzędzie, ustawić się

por.

on'yomi:ヘイ

kun'yomi:-な(み)な(み)なら(べる)なら(ぶ)

pinyin: bìng

並み-なみrząd; każdy; tak jak, taki sam jak

並みなみ[no] zwykły, przeciętny

並べるならべるustawiać w rzędzie

並ぶならぶstać w rzędzie

並木なみきaleja drzew

並列へいれつ[suru] stać się w rzędzie; [no] równoległy (elektrotechnika); por. 平行 へいこう: równoległy

軒並みのきなみrząd domów; dom po domu, jeden po drugim; we wszystkich dziedzinach; na wszystkich szczeblach

並列接続へいれつせつぞくpołączenie równoległe; por. 直列接続 ちょくれつせつぞく : połączenie szeregowe

Materiał z innych znaków

杉並区すぎなみくSuginamiku (dzielnica Tokio)

杉並木すぎなみきaleja cedrowa

軒並みのきなみrząd domów; dom po domu, jeden po drugim; we wszystkich dziedzinach; na wszystkich szczeblach

【 軒並み 】

京都(きょうと)(まち)(ふる)軒並(のきなみ)みは(うつく)しい。
Pięknie wyglądają rzędy starych domów w Kioto.

【 軒並み 】

戦争(せんそう)でこの(あた)りは(いえ)軒並(のきなみ)()けてしまいました。
W czasie wojny wszystkie domy w tej okolicy uległy spaleniu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 15)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.