Poziom 2: Lekcja 20

8【 十 】【 亠 】

żołnierz; absolwent; umrzeć

niestandardowa wersja: ; por.

on'yomi:ソツ

pinyin: zú, cù

卒業そつぎょう[suru] ukończyć szkołę

卒業生そつぎょうせいabsolwent

大学卒だいがくそつabsolwent uniwersytetu

Materiał z innych znaków

卒業式そつぎょうしきceremonia ukończenia szkoły

脳卒中のうそっちゅうudar mózgu

【 脳卒中 】

彼女(かのじょ)突然(とつぜん)脳卒中(のうそっちゅう)(たお)れてしまい、救急車(きゅうきゅうしゃ)病院(びょういん)(はこ)ばれたが、まもなく死亡(しぼう)した。
Ona niespodziewanie doznała udaru mózgu, została przewieziona do szpitala, gdzie niebawem zmarła.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 20)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.