Poziom 2: Lekcja 18

7【 人 亻 】

ranga, pozycja

por.

on'yomi:

kun'yomi:くらい

pinyin: wèi

くらいranga

第一位だいいちいpierwsza pozycja

学位がくいstopień naukowy

地位ちいpozycja

Materiał z innych znaków

位置いちmiejsce, pozycja, lokalizacja; [suru] być usytuowanym

単位たんいjednostka; punkt zaliczeniowy (szkolnictwo)

爵位しゃくいszlachectwo, tytuł szlachecki

皇位こういtron cesarski

順位じゅんいmiejsce, ranga

【 皇位 】

(つぎ)天皇(てんのう)皇位(こうい)()ぐのは、(だれ)ですか。
Kto jest następny do sukcesji tronu?

【 順位 】

インターネットの普及率(ふきゅうりつ)をみると、ポーランドはヨーロッパ(くに)(なか)(ひく)順位(じゅんい)にある。
Patrząc na wskaźniki dostępu do internetu, Polska stoi nisko w rankingu pośród innych krajów europejskich.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 18)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.