Poziom 2: Lekcja 15

6【 人 亻 】

przekazać

por.

on'yomi:デン

kun'yomi:つた(わる)つた(える)

pinyin: chuán

伝わるつたわるbyć przekazanym

伝えるつたえるprzekazywać

伝記でんきbiografia

手伝うてつだうpomagać

Materiał z innych znaków

伝承でんしょうprzekaz ustny

伝染病でんせんびょうchoroba zakaźna

伝票でんぴょうkarteczka, paragon, odcinek (potwierdzenie wpłaty, przyjęcie zamówienia itp.)

伝統でんとうtradycja

伝言でんごんwiadomość

伝説でんせつlegenda

宣伝せんでんreklama, [suru] reklamować

遺伝いでんdziedziczność; dziedzictwo

遺伝子いでんしgen

遺伝子疾患いでんししっかんchoroba genetyczna

遺伝学いでんがくgenetyka

遺伝病いでんびょうchoroba dziedziczna

【 伝承 】

(かれ)小説(しょうせつ)は、この地方(ちほう)(ふる)くから伝承(でんしょう)されている(はなし)をもとにして()かれている。
Ta powieść została napisana na podstawie ludowej historii przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

【 宣伝 】

このチョコレートはテレビで宣伝(せんでん)していた(しん)製品(せいひん)だよ。
Ta czekolada to nowy produkt reklamowany w telewizji.

【 伝染病 】

はしかはビールスが()()こす伝染病(でんせんびょう)です。
Odra jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusy.

【 伝統 】

日本(にほん)伝統(でんとう)(まも)ることは大切(たいせつ)だ。
To ważne, aby dbać o zachowanie japońskiej tradycji.

【 遺伝 】

(かれ)画才(がさい)父親(ちちおや)からの遺伝(いでん)だ。
On odziedziczył talent artystyczny w genach po ojcu.

【 遺伝学 】

グレゴール・メンデルは遺伝学(いでんがく)研究(けんきゅう)先駆者(せんくしゃ)であった。
Gregor Mendel był pionierem badań genetycznych.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 15)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.