Poziom 2: Lekcja 15

7【 刀 刂 】

rozdzielić, separować

on'yomi:ベツ

kun'yomi:わか(れる)

pinyin: bié

べつ[no] inny, [ni] szczególnie, specjalnie; oprócz

別れるわかれるrozstać się

特別とくべつ[no, na] specjalny, wyjątkowy

性別せいべつpłeć

別々べつべつ[ni] oddzielnie, [no] oddzielne

決別けつべつ[suru] oddzielić się; rozstać się

Materiał z innych znaków

別冊べっさつosobny wolumin

別棟べつむねosobny budynek

別荘べっそうdomek letni, letnia rezydencja

区別くべつrozróżnienie, [suru] odróżniać, rozróżniać

夫婦別姓ふうふべっせいodrębne nazwiska męża i żony

差別さべつdyskryminacja, [suru] dyskryminować

性別せいべつpłeć

特別とくべつ[no, na] specjalny, wyjątkowy

識別しきべつ[suru] rozróżniać (jedno od drugiego)

送別会そうべつかいprzyjęcie pożegnalne

【 識別 】

(わたし)()(いろ)識別(しきべつ)しにくくなってきた。
Coraz trudniej przychodzi mi rozpoznawanie kolorów.

【 夫婦別姓 】

(わたし)(いえ)夫婦(ふうふ)別姓(べっせい)で、(おっと)高野(たかの)(わたし)大竹(おおたけ)です。
My z mężem posiadamy odrębne nazwiska, mąż nazywa się Takano, a ja Otake.

【 差別 】

(かれ)ははだの(いろ)による差別(さべつ)をなくすための運動(うんどう)をずっと(つづ)けて()た。
On przez długi czas prowadził ruch na rzecz likwidacji dyskryminacji z powodu koloru skóry.

【 別冊 】

索引(さくいん)別冊(べっさつ)となっています。
Indeks znajduje się w osobnym tomie.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 15)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.