Poziom 3: Lekcja 10

19【 言 】

wiedza

por.

on'yomi:シキ

kun'yomi:し(る)

pinyin: shì, zhì

知識ちしきwiedza

意識いしきświadomość

識別しきべつ[suru] rozróżniać (jedno od drugiego)

常識じょうしきzdrowy rozsądek

認識にんしき[suru] być świadomym, uznawać, zdawać sobie sprawę

【 知識 】

物理学(ぶつりがく)専攻(せんこう)したい学生(がくせい)は、数学(すうがく)知識(ちしき)十分(じゅうぶん)になければならない。
Studenci, którzy chcą specjalizować się w fizyce, muszą dobrze opanować wiedzę z matematyki.

【 常識 】

常識(じょうしき)()いた知識(ちしき)はほとんど(やく)()たない。
Wiedza nie podparta zdrowym rozsądkiem jest mało użyteczna.

【 意識 】

(はは)事故(じこ)現場(げんば)()意識(いしき)(うしな)った。
Na widok miejsca wypadku matka straciła przytomność.

【 識別 】

(わたし)()(いろ)識別(しきべつ)しにくくなってきた。
Coraz trudniej przychodzi mi rozpoznawanie kolorów.

【 認識 】

(わたし)たちは状況(じょうきょう)重大(じゅうだい)さを十分(じゅうぶん)認識(にんしき)しています。
Doskonale zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji.

Materiał z innych znaków

常識じょうしきzdrowy rozsądek

意識いしきświadomość

知識ちしきwiedza

認識にんしきświadomość, [suru] być świadomym

道路標識どうろひょうしきznak drogowy

【 認識 】

(ほん)()んだことを、実際(じっさい)()(たし)かめて()くと、いっそう認識(にんしき)(ふか)まります。
Kiedy na własne oczy zobaczysz to, o czym czytałeś w książkach, zostanie to głębiej w twojej świadomości.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 10)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.