Poziom 3: Lekcja 4

4【 支 】

wspierać

por.

on'yomi:

kun'yomi:ささ(える)つか(える)

pinyin: zhī

支えるささえるwspierać, popierać

支えるつかえるblokować

支店してんoddział (sklepu, firmy, banku etc.)

支社ししゃoddział (firmy)

支部しぶoddział (organizacji, np. związku zawodowego, partii etc.)

支出ししゅつwydatki

支持しじ[suru] popierać

支持者しじしゃstronnik, poplecznik

支給しきゅう[suru] zaopatrywać, dostarczać

差し支えるさしつかえるprzeszkadzać, kolidować, stwarzać przeszkodę

【 支店 】

(かれ)海外(かいがい)支店(してん)転勤(てんきん)になった。
On został przeniesiony do oddziału za granicą.

【 支社 】

彼女(かのじょ)先月(せんげつ)本社(ほんしゃ)から支社(ししゃ)転勤(てんきん)させられた。
Ona została w zeszłym miesiącu przeniesiona z głównej siedziby do pracy w lokalnym oddziale.

【 支出 】

彼女(かのじょ)支出(ししゅつ)収入(しゅうにゅう)をはるかに上回(うわまわ)っている。
Jej wydatki znacznie przewyższają jej przychody.

【 支持 】

(ぼく)(きみ)全面的(ぜんめんてき)支持(しじ)する。
Masz moje absolutne poparcie.

【 支給 】

()地震(じしん)被災者(ひさいしゃ)食料(しょくりょう)毛布(もうふ)支給(しきゅう)した。
Miasto dostarczyło żywność i koce poszkodowanym w trzęsieniu ziemi.

【 差し支える 】

たっぷり()ないと明日(あした)試験(しけん)()(つか)えますよ。
Jeśli się porządnie nie wyśpisz, będzie to miało negatywny wpływ na jutrzejszy egzamin.

Materiał z innych znaków

収支決算しゅうしけっさんzamknięcie rozliczeń

差し支えるさしつかえるprzeszkadzać, kolidować, stwarzać przeszkodę

支払うしはらうzapłacić

支援しえんwsparcie, [suru] udzielać wsparcia, wspierać

支障ししょうprzeszkoda, kłopot

気管支きかんしoskrzele

貿易収支ぼうえきしゅうしbilans handlowy

【 支払う 】

ピアノの代金(だいきん)は3(かい)()けて支払(しはら)った。
Zapłaciłem za pianino w trzech ratach.

【 気管支 】

風邪(かぜ)悪化(あっか)して、気管支(きかんし)(えん)になってしまった。
Stan mojej grypy się pogorszył i dostałem zapalenia oskrzeli.

【 差し支える 】

あまりたくさんお(さけ)()むと、明日(あした)仕事(しごと)()(つか)えますよ。
Jak zbyt dużo będziesz pił, odbije się to jutro na twojej pracy.

【 貿易収支 】

貿易(ぼうえき)収支(しゅうし)は120(おく)ドルの黒字(くろじ)計上(けいじょう)した。
Bilans handlowy zamknął się w kwocie 12 mld dolarów nadwyżki.

【 支障 】

仕事(しごと)支障(ししょう)をきたす(こと)がない程度(ていど)に、社員(しゃいん)(やす)ませるのは必要(ひつよう)(おも)う。
Jest rzeczą niezbędną pozwolić pracownikom dobrze wypocząć, aby ich kondycja nie rzutowała na ich pracę.

【 支援 】

仲井間(なかいま)さんは自民党(じみんとう)政策(せいさく)支持(しじ)し、その活動(かつどう)支援(しえん)する。
Pan Nakaima popiera politykę Partii Liberalno-Demokratycznej i wspiera jej działalność.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 4)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.