Poziom 3: Lekcja 4

por.

on'yomi:

kun'yomi:つと(める)つと(め)

pinyin:

務めるつとめるpracować

務めつとめobowiązek

事務じむpraca biurowa

事務室じむしつbiuro

事務員じむいんpracownik biura

外務省がいむしょうMinisterstwo Spraw Zagranicznych

国務省こくむしょうDepartament Stanu (USA)

公務員こうむいんpracownik administracji publicznej

【 務め 】

税金(ぜいきん)(はら)うのは国民(こくみん)(つと)めです。
Obowiązkiem obywateli jest płacić podatki.

【 事務 】

(あね)(いま)アメリカの会社(かいしゃ)(はたら)いていて、事務(じむ)仕事(しごと)をしています。
Siostra pracuje teraz w amerykańskiej firmie i ma pracę biurową.

【 事務室 】

この会社(かいしゃ)事務室(じむしつ)にはコンピューターが5(だい)あります。
W biurze tej firmy znajduje się pięć komputerów.

【 事務員 】

(あね)はアメリカの会社(かいしゃ)事務員(じむいん)です。
Siostra jest pracownikiem amerykańskiej firmy.

【 国務省 】

デービッドさんはアメリカの国務省(こくむしょう)(はたら)いています。
David pracuje w Departamencie Stanu USA.

【 公務員 】

(わたし)(あに)公務員(こうむいん)ですから、失業(しつぎょう)心配(しんぱい)はありません。
Mój brat jest pracownikiem administracji publicznej, więc nie musi się obawiać utraty pracy.

Materiał z innych znaków

任務にんむmisja

債務さいむdług

債務者さいむしゃdłużnik

刑務所けいむしょwięzienie; por. 拘置所 こうちしょ : areszt

副首相兼外務大臣ふくしゅしょうけんがいむだいじんminister spraw zagranicznych i zarazem wicepremier

勤務時間きんむじかんgodziny pracy

国務長官こくむちょうかんsekretarz stanu (USA)

執務室しつむしつbiuro, pokój (prezydenta, premiera, dyrektora)

庶務しょむsprawy ogólne

庶務課しょむかdział spraw ogólnych

業務提携ぎょうむていけいwspółpraca gospodarcza

税務署ぜいむしょurząd skarbowy

累積債務るいせきさいむskumulowany dług

義務ぎむobowiązek

責務せきむobowiązki

【 義務 】

子供(こども)世話(せわ)をするのは、(おや)義務(ぎむ)です。
Opieka nad dziećmi leży w obowiązkach rodziców.

【 勤務時間 】

この会社(かいしゃ)勤務(きんむ)時間(じかん)は9()から5()までです。
W tej firmie obowiązują godziny pracy od 9 do 17.

【 国務長官 】

(かれ)は、アメリカの国務(こくむ)長官(ちょうかん)です。
On jest sekretarzem stanu USA.

【 任務 】

ペリー提督(ていとく)特別(とくべつ)任務(にんむ)(にな)って1853(ねん)日本(にほん)()ました。
Komodor Perry przybył do Japonii w 1853 ze specjalną misją.

【 責務 】

(かれ)最終的(さいしゅうてき)責務(せきむ)()たした。
W końcu wypełnił obowiązki.

【 刑務所 】

(かれ)殺人(さつじん)(つみ)刑務所(けいむしょ)(なが)(あいだ)収監(しゅうかん)されていた。
On spędził długi czas w więzieniu odsiadując wyrok za zabójstwo.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 4)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.