Poziom 3: Lekcja 4

por.

on'yomi:ガイカイ

kun'yomi:まち

pinyin: jiē

まちulica; dzielnica

地下街ちかがいpodziemne centrum handlowe

五番街ごばんがいPiąta Aleja

街道かいどうtrasa, trakt (hist.)

【 地下街 】

大阪(おおさか)(えき)周辺(しゅうへん)には(おお)きな地下街(ちかがい)(ひろ)がっている。
W pobliżu Dworca Osaka rozpościera się wielkie podziemne centrum handlowe.

【 街道 】

東海道(とうかいどう)(むかし)日本(にほん)(おも)街道(かいどう)(ひと)つであった。
Tokaido było jednym z głównych traktów w dawnej Japonii.

Materiał z innych znaków

中華街ちゅうかがいChina Town, chińska dzielnica

商店街しょうてんがいulica handlowa, pasaż handlowy

官庁街かんちょうがいdzielnica rządowa (dzielnica, w której znajduje się wiele urzędów itd.)

旧市街きゅうしがいStare Miasto

歓楽街かんらくがいdzielnica rozrywki

繁華街はんかがいulica handlowa

街灯がいとうlampa uliczna

街角まちかどróg ulicy, ulica

街路樹がいろじゅaleja drzew, drzewa przy drodze

【 官庁街 】

(かれ)官庁(かんちょう)(がい)(はたら)くのが(ゆめ)だった。
Jego marzeniem była praca w dzielnicy rządowej.

【 街角 】

(みち)(まよ)って、街角(まちかど)交番(こうばん)(みち)()いました。
Zgubiłem się i spytałem o drogę w budce policyjnej na rogu ulicy.

【 歓楽街 】

山田(やまだ)さんは、毎晩(まいばん)歓楽(かんらく)(がい)(さけ)()んだりして(あそ)んでいる。
Yamada co wieczór chodzi hulać do dzielnicy rozrwyki.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 4)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.