Poziom 3: Lekcja 4

12【 辵 辶 】

osiągnąć

on'yomi:タツ

kun'yomi:たちたっ(する)

pinyin:

たちsufiks liczby mnogiej

達するたっするosiągnąć (cel, wiek, porozumienie)

速達そくたつekspresowa przesyłka

上達じょうたつ[suru] czynić postęp

発達はったつ[suru] rozwijać

達成たっせい[suru] osiągnąć

友達ともだちprzyjaciel

【 速達 】

手紙(てがみ)速達(そくたつ)(おく)ってください。
Proszę nadać list przesyłką ekspresową.

【 上達 】

彼女(かのじょ)のドイツ()(おお)いに上達(じょうたつ)した。
Ona zrobiła duży postęp w nauce języka niemieckiego.

【 発達 】

()どもの発達(はったつ)(したが)って、(おや)教育(きょういく)仕方(しかた)()えていく必要(ひつよう)がある。
Wraz z rozwojem dziecka rodzice muszą zmieniać sposób jego wychowywania.

【 達成 】

(かれ)目的(もくてき)達成(たっせい)するために一生懸命(いっしょうけんめい)(はたら)いた。
Pracował ciężko, aby osiągnąć cel.

Materiał z innych znaków

到達とうたつ[suru] osiągnąć cel, dotrzeć do celu

速達そくたつekspresowa przesyłka

配達はいたつ[suru] dostarczyć (paczkę, przesyłkę)

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 4)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.