Poziom 3: Lekcja 4

por.

on'yomi:コウ

kun'yomi:いさお

nanori: いさ

pinyin: gōng

成功せいこうsukces, [suru] odnieść sukces

功績こうせきzasługi

功労者こうろうしゃzasłużona osoba

功徳くどくdobroczynność

【 大成功 】

きのうの音楽会(おんがくかい)大成功(だいせいこう)でした。
Wczorajszy koncert okazał się wielkim sukcesem.

【 功績 】

カーター大統領(だいとうりょう)中東(ちゅうとう)平和(へいわ)(おお)いに功績(こうせき)(のこ)した。
Prezydent Carter miał ogromne zasługi dla pokoju na Bliskim Wschodzie.

Materiał z innych znaków

功績こうせきzasługi

勲功くんこうwybitne zasługi, wybitna służba

年功序列ねんこうじょれつsystem senioralny

成功せいこうsukces, [suru] odnieść sukces

【 功績 】

中村(なかむら)()天文学(てんもんがく)(かん)する功績(こうせき)(みと)められたのは、戦後(せんご)になってからでした。
Dopiero po wojnie doceniono zasługi naukowe pana Nakamury w astronomii.

【 年功序列 】

日本(にほん)では給料(きゅうりょう)大体(だいたい)年功序列(ねんこうじょれつ)による。
W Japonii zarobki zazwyczaj zależą od przepracowanego stażu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 4)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.