Poziom 4: Lekcja 24

15【 欠 】

radość

por.

on'yomi:カン

pinyin: huān

歓迎かんげい[suru] witać

歓待かんたい[suru] podejmować

歓声かんせいkrzyk radości

歓楽街かんらくがいdzielnica rozrywki

【 歓迎 】

(あたら)しい社員(しゃいん)歓迎(かんげい)するためにパーティーが(おこ)なわれた。
Firma urządziła przyjęcie, aby powitać nowych pracowników.

【 歓待 】

中国(ちゅうごく)代表団(だいひょうだん)日本(にほん)大変(たいへん)歓待(かんたい)された。
Delegacja Chin została podjęta w Japonii niezwykle ciepło.

【 歓声 】

マドンナがステージに(あらわ)れると、観客(かんきゃく)歓声(かんせい)()げた。
Kiedy Madonna pojawiła się na scenie, publiczność zaczęła krzyczeć.

【 歓楽街 】

山田(やまだ)さんは、毎晩(まいばん)歓楽(かんらく)(がい)(さけ)()んだりして(あそ)んでいる。
Yamada co wieczór chodzi hulać do dzielnicy rozrwyki.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 24)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.