Poziom 4: Lekcja 1

18【 見 】

patrzeć, widzieć

por.

on'yomi:カン

kun'yomi:み(る)

pinyin: guān, guàn

観光かんこうturystyka, [suru] zwiedzać

観光客かんこうきゃくturysta

観客かんきゃくwidz

観点かんてんpunkt widzenia; por. 視点 してん

外観がいかんwygląd

客観的きゃっかんてき[na] obiektywny

主観的しゅかんてき[na] subiektywny

楽観的らっかんてき[na] optymistyczny

悲観的ひかんてき[na] pesymistyczny

人生観じんせいかんświatopogląd

世界観せかいかんświatopogląd

【 観客 】

予想(よそう)以上(いじょう)(おお)くの観客(かんきゃく)()ていました。
Przyszło więcej widzów, niż spodziewaliśmy się.

【 客観的 】

客観(きゃっかん)(てき)()て、相手(あいて)チームの(ほう)(わたし)たちのチームより(つよ)いことは(あき)らかだ。
Patrząc obiektywnie, drużyna przeciwna jest silniejsza od naszej.

【 主観的 】

(かれ)論文(ろんぶん)はきわめて主観(しゅかん)(てき)だ。
Jego rozprawa jest niezwykle subiektywna.

【 楽観的 】

会議(かいぎ)楽観(らっかん)(てき)調子(ちょうし)()わった。
Spotkanie skończyło się w optymistycznym nastroju.

【 悲観的 】

彼女(かのじょ)はとても悲観(ひかん)(てき)人生(じんせい)(かん)()っています。
Ona ma bardzo pesymistyczne spojrzenie na życie.

【 世界観 】

この文章(ぶんしょう)から筆者(ひっしゃ)世界(せかい)(かん)がうかがえる。
Z tego utworu literackiego wynurza się światopogląd autora.

【 観点 】

法的(ほうてき)観点(かんてん)からすると、(かれ)自由(じゆう)だ。
Z punktu widzenia prawa on jest wolny.

Materiał z innych znaków

傍観ぼうかん[suru] obserwować biernie

傍観者ぼうかんしゃprzechodzień, świadek wydarzenia (przypadkowy)

唯物史観ゆいぶつしかんmaterializm historyczny

壮観そうかんwspaniały widok

楽観的らっかんてき[na] optymistyczny

観察かんさつ[suru] obserwować

観測かんそく[suru] obserwować, rejestrować

観衆かんしゅうpubliczność, widownia

観覧車かんらんしゃkoło diabelskie

観閲かんえつinspekcja

諦観ていかん[suru] zrezygnować, poddać się

【 観察 】

(かれ)はライオンの研究(けんきゅう)をしているので、いつもライオンを観察(かんさつ)している。
On prowadzi badania nad lwawi i dlatego cały czas spędza na ich obserwacji.

【 観測 】

午前(ごぜん)7()(はん)ごろ、茨城(いばらき)(けん)地震(じしん)があり、震度(しんど)5の()れを観測(かんそく)しました。
Ok. 7:30 rano miało miejsce trzęsienie ziemi w prefekturze Ibaraki, gdzie zarejestrowano wstrząsy o magnitudzie 5.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 1)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.