Poziom 4: Lekcja 13

9【 阜阝 】

limit, ograniczenie

por.

on'yomi:ゲン

kun'yomi:かぎ(る)かぎ(り)

pinyin: xiàn

限るかぎるograniczyć; być najlepszym

限りかぎりlimit, ograniczenie

制限せいげんograniczenie, [suru] ograniczyć

限度げんどlimit

限界げんかいgranica, limit

期限きげんokres; termin (deadline)

権限けんげんkompetencje, zakres kompetencji

無限むげん[no] nieograniczony

有限ゆうげん[no] ograniczony

限定げんてい[suru] ograniczyć, zawęzić

【 限り 】

できる(かぎ)(ちから)になりたいと(おも)います。
Chciałabym być pomocna w miarę moich możliwości.

【 限る 】

風邪(かぜ)(なお)すには(ねむ)るに(かぎ)る。
Nie ma nic lepszego na przeziębienie jak sen.

【 制限 】

この(みち)最高速度(さいこうそくど)が50キロに制限(せいげん)されています。
Na tej szosie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

【 限界 】

(かれ)自分(じぶん)限界(げんかい)をわかって、プロミュージシャンになる(ゆめ)(あきら)めた。
On zdał sobie sprawę z własnych możliwości i zarzucił marzenie o zostaniu profesjonalnym muzykiem.

【 期限 】

(わたし)のパスポートは6(がつ)有効期限(ゆうこうきげん)()れます。
W czerwcu upływa data ważności mojego paszportu.

【 権限 】

あなたに許可(きょか)(あた)える権限(けんげん)はありません。
Nie mam takich uprawnień, aby ci wydać pozwolenie.

【 無限 】

石油(せきゆ)供給(きょうきゅう)無限(むげん)ではない。
Zasoby ropy naftowej nie są nieograniczone.

【 有限 】

今日(きょう)授業(じゅぎょう)では、有限(ゆうげん)集合(しゅうごう)無限(むげん)集合(しゅうごう)について勉強(べんきょう)します。
Dzisiaj na lekcji będziemy się uczyć o zbiorach skończonych i nieskończonych.

Materiał z innych znaków

無制限むせいげんbezterminowy

産児制限さんじせいげんkontrola urodzin

賞味期限しょうみきげんNajlepiej spożyć przed

限界げんかいgranica, limit

【 限界 】

最近(さいきん)海外(かいがい)移転(いてん)(うご)きを()てもわかるように、製造業(せいぞうぎょう)生産性(せいさんせい)改善(かいぜん)限界(げんかい)(ちか)いところまで(すす)んでいる。
Transfery za granicę w ostatnich latach pokazują, że branża produkcyjna zbliża się do granic możliwości udoskonalania produkcji.

【 賞味期限 】

賞味期限(しょうみきげん)缶底(かんぞこ)記載(きさい)
Data ważności na spodzie puszki.

【 産児制限 】

産児(さんじ)制限(せいげん)手段(しゅだん)としては、不妊(ふにん)手術(しゅじゅつ)ないしは断種(だんしゅ)性交(せいこう)段階(だんかい)での避妊(ひにん)妊娠(にんしん)()人工(じんこう)妊娠中絶(にんしんちゅうぜつ)出産(しゅっさん)直後(ちょくご)嬰児(えいじ)(さつ)がある。
Do środków kontroli urodzin zalicza się chirurgiczną sterylizację kobiet i mężczyzn, zabezpieczenie przed ciążą podczas stosunku, aborcję oraz zabicie noworodka tuż po urodzeniu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 13)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.