Poziom 3: Lekcja 1

9【 田 】

świat

por.

on'yomi:カイ

pinyin: jiè

世界せかいświat

文学界ぶんがくかいświat literatury

政界せいかいświat polityki

財界ざいかいświat finansjery, kręgi biznesowe

限界げんかいgranica, limit

【 財界 】

財界(ざいかい)では、法案提出(ほうあんていしゅつ)断念(だんねん)反発(はんぱつ)(つよ)めているそうだ。
Środowisko biznesu nasiliło sprzeciw wobec wycofania projektu ustawy.

【 限界 】

最近(さいきん)海外(かいがい)移転(いてん)(うご)きを()てもわかるように、製造業(せいぞうぎょう)生産性(せいさんせい)改善(かいぜん)限界(げんかい)(ちか)いところまで(すす)んでいる。
Transfery za granicę w ostatnich latach pokazują, że branża produkcyjna zbliża się do granic możliwości udoskonalania produkcji.

【 政界 】

その政治家(せいじか)()政界(せいかい)(おお)きな影響(えいきょう)(あた)えた。
Śmierć tego polityka wywarła olbrzymi wpływ na świat polityki.

【 世界 】

世界(せかい)人口(じんこう)産業(さんぎょう)革命(かくめい)以来(いらい)、3倍以上(ばいいじょう)になった。
Od czasów rewolucji przemysłowej ludność świata wzrosła ponad trzykrotnie.

Materiał z innych znaków

世界せかいświat

世界史せかいしhistoria świata

世界各国せかいかっこくwszystkie kraje świata, wszędzie na świecie

世界観せかいかんświatopogląd

境界きょうかいgranica

法曹界ほうそうかいkręgi prawnicze

第二次世界大戦だいにじせかいたいせんdruga wojna światowa

花柳界かりゅうかいdzielnica rozkoszy (hist.)

視界しかいpole widzenia, widoczność

財界ざいかいświat finansjery, kręgi biznesowe

限界げんかいgranica, limit

【 第二次世界大戦 】

第二次(だいにじ)世界(せかい)大戦(たいせん)は1945(ねん)()わりました。
Druga wojna światowa zakończyła się w 1945 roku.

【 財界 】

増税(ぞうぜい)法案(ほうあん)は、財界(ざいかい)反発(はんぱつ)(まね)いた。
Ustawa o podnieniesiu podatków wzbudziła protesty w kręgach biznesu.

【 世界観 】

この文章(ぶんしょう)から筆者(ひっしゃ)世界(せかい)(かん)がうかがえる。
Z tego utworu literackiego wynurza się światopogląd autora.

【 世界各国 】

この会議(かいぎ)には、世界(せかい)各国(かっこく)首相(しゅしょう)集ま(あつま)った。
Na tej konferencji zebrali się premierzy wszystkich krajów świata.

【 限界 】

(かれ)自分(じぶん)限界(げんかい)をわかって、プロミュージシャンになる(ゆめ)(あきら)めた。
On zdał sobie sprawę z własnych możliwości i zarzucił marzenie o zostaniu profesjonalnym muzykiem.

【 境界 】

ライン(がわ)はフランスとドイツの境界線(きょうかいせん)である。
Ren jest rzeką graniczną pomiędzy Francją a Niemcami.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 1)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.