Poziom 3: Lekcja 1

5【 一 】【 丨 】

świat; pokolenie

on'yomi:セイ

kun'yomi:

pinyin: shì

świat; pokolenie; czasy

世界せかいświat

世話せわpomoc

世代せだいpokolenie

二世にせいdrugie pokolenie

中世ちゅうせいśredniowiecze

この世このよświat doczesny

あの世あのよzaświaty

世の中よのなかświat; życie

世論よろんopinia publiczna

世論調査よろんちょうさbadania opinii publicznej

出世しゅっせ[suru] odnieść sukces w życiu, zrobić karierę

【 世話 】

毎日(まいにち)子供(こども)世話(せわ)をしているので、友達(ともだち)()時間(じかん)全然(ぜんぜん)ない。
Codziennie zajmuję się dziećmi i nie mam zupełnie czasu spotykać się z przyjaciółmi.

【 中世 】

(いま)(わたし)日本(にほん)中世(ちゅうせい)歴史(れきし)についての(ほん)()んでいます。
Obecnie czytam książkę o średniowiecznej historii Japonii.

Materiał z innych znaków

お世辞おせじpochlebstwo

世帯せたいgospodarstwo domowe; rodzina

世界せかいświat

世界史せかいしhistoria świata

世界各国せかいかっこくwszystkie kraje świata, wszędzie na świecie

世界観せかいかんświatopogląd

世紀せいきwiek (stulecie)

世襲せしゅう[no] dziedziczny

今世紀こんせいきten wiek, to stulecie

団塊の世代だんかいのせだいpokolenie baby-boom

浮世絵うきよえukiyoe

第二次世界大戦だいにじせかいたいせんdruga wojna światowa

21世紀にじゅういっせいき21 wiek

【 世界 】

世界(せかい)人口(じんこう)産業(さんぎょう)革命(かくめい)以来(いらい)、3倍以上(ばいいじょう)になった。
Od czasów rewolucji przemysłowej ludność świata wzrosła ponad trzykrotnie.

【 第二次世界大戦 】

第二次(だいにじ)世界(せかい)大戦(たいせん)は1945(ねん)()わりました。
Druga wojna światowa zakończyła się w 1945 roku.

【 今世紀 】

(くじら)今世紀(こんせいき)()わりまでに絶滅(ぜつめつ)する(おそ)れがある。
Istnieje obawa, że wieloryby wyginą do końca tego wieku.

【 21世紀 】

21世紀(せいき)はアジアの時代(じだい)である。
Wiek XXI będzie należał do Azji.

【 世界観 】

この文章(ぶんしょう)から筆者(ひっしゃ)世界(せかい)(かん)がうかがえる。
Z tego utworu literackiego wynurza się światopogląd autora.

【 浮世絵 】

マンガセンターにはたくさんの浮世絵(うきよえ)があります。
W Centrum Manggha znajduje się wiele japońskich drzeworytów.

【 世界各国 】

この会議(かいぎ)には、世界(せかい)各国(かっこく)首相(しゅしょう)集ま(あつま)った。
Na tej konferencji zebrali się premierzy wszystkich krajów świata.

【 世襲 】

(のう)狂言(きょうげん)役者(やくしゃ)世界(せかい)世襲(せしゅう)制度(せいど)になっている。
W świecie teatru no i kyogen zawód aktora przekazywany jest dziedzicznie.

【 世帯 】

この(ちい)さな(しま)には20世帯(せたい)しか()んでいない。
Na tej niewielkiej wyspie mieszka tylko 20 rodzin.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 1)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.