Poziom 1: Lekcja 22

więcej

on'yomi:

pinyin: shǐ

歴史れきしhistoria

日本史にほんしhistoria Japonii

史学しがくhistoria

近代史きんだいしhistoria współczesna (w Japonii: 1868-1945)

世界史せかいしhistoria świata

現代史げんだいしhistoria współczesna (w Japonii: 1945~)

Materiał z innych znaków

唯物史観ゆいぶつしかんmaterializm historyczny

歴史れきしhistoria

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.