Poziom 1: Lekcja 22

4【 人 亻 】

przemiana; proces

por. więcej

on'yomi:

kun'yomi:ば(ける)ば(かす)

pinyin: huà

近代化きんだいかmodernizacja, [suru] modernizować

文化ぶんかkultura

化学かがくchemia

化けるばけるzmieniać się, przeobrażać się

化かすばかすzmieniać

化け物ばけものduch, zjawa

Materiał z innych znaków

一般化いっぱんか[suru] uogólniać, generalizować; popularyzować

二酸化炭素にさんかたんそdwutlenek węgla

体系化たいけいか[suru] usystematyzować

化合物かごうぶつzwiązek (chem.)

化学繊維かがくせんいtkanina syntetyczna

化石かせきskamielina

化粧けしょうmakijaż

化粧品けしょうひんkosmetyki

化粧室けしょうしつtoaleta; przebieralnia

化繊かせんtkanina syntetyczna; skrót od 化学繊維

変化へんかzmiana, [suru] zmieniać się

大衆文化たいしゅうぶんかkultura masowa

悪化あっか[suru] pogorszyć się

擬人化ぎじんかpersonifikacja, [suru] wcielić się

文化庁ぶんかちょうAgencja ds. kultury

文化的ぶんかてき[na] kulturowy

文化祭ぶんかさいświęto kultury

文化財ぶんかざいdobra kulturowe

権化ごんげinkarnacja, wcielenie (bud.)

機械化きかいかmechanizacja

民族浄化みんぞくじょうかczystka etniczna

浄化じょうか[suru] oczyszczać

浄化槽じょうかそうszambo

消化しょうか[suru] trawić

消化剤しょうかざいśrodek na niestrawność

液化えきかskraplanie

町人文化ちょうにんぶんかkultura mieszczańska (okres Edo)

硬化こうか[suru] twardnieć; usztywnić (stanowisko)

硬化症こうかしょうskleroza

細分化さいぶんかfragmentacja, [suru] dzielić na mniejsze części

老朽化ろうきゅうかstarzeć się, rozpadać się (budynek)

軟化なんか[suru] rozmiękczyć; zmięknąć

進化しんかewolucja, [suru] ewoluować

進化論しんかろんewolucjonizm

過疎化かそかwyludnianie się

酸化さんかutlenianie, [suru] utleniać

高齢化社会こうれいかしゃかいstarzejące się społeczeństwo

【 文化祭 】

大学(だいがく)文化祭(ぶんかさい)で、(わたし)たちはお茶会(ちゃかい)(ひら)きました。
W trakcie uniwersyteckiego święta kultury zorganizujemy ceremonię parzenia herbaty.

【 機械化 】

政府(せいふ)農業(のうぎょう)機械化(きかいか)促進(そくしん)するために資金(しきん)()す。
Rząd łoży fundusze na przyspieszenie mechanizacji rolnictwa.

【 文化庁 】

文化庁(ぶんかちょう)助成金(じょせいきん)で、このコンサートを(おこ)なうことが出来(でき)た。
Dzięki wsparciu finansowemu od Agencji ds. kultury mogliśmy zorganizować ten koncert.

【 文化財 】

この城跡(しろあと)文化財(ぶんかざい)指定(してい)されている。
Te ruiny zamku zostały uznane za dziedzictwo kulturowe.

【 二酸化炭素 】

二酸化炭素(にさんかたんそ)排出(はいしゅつ)地球(ちきゅう)温暖(おんだん)()原因(げんいん)です。
Emisja dwutlenku węgla jest przyczyną ocieplenia klimatu.

【 液化 】

(こおり)(ねつ)(くわ)えると液化(えきか)して(みず)になります。
Jeśli podgrzejemy lód, ulegnie skropleniu i zmieni się w wodę.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.