Poziom 1: Lekcja 22

por.

on'yomi:

kun'yomi:おさ(める)おさ(まる)なお(る)なお(す)

pinyin: zhì

治めるおさめるzdławić; rządzić, panować

治まるおさまるuspokoić się, ustąpić (ból, zamieszki)

治るなおるwydobrzeć, wyleczyć się

治すなおすleczyć

政治せいじpolityka

政治家せいじかpolityk

明治時代めいじじだいOkres Meiji (1868-1912)

Materiał z innych znaków

信託統治しんたくとうちterytorium powiernicze

委任統治いにんとうちterytorium mandatowe

専制政治せんせいせいじrządy despotyczne

政治せいじpolityka

明治神宮めいじじんぐうŚwiątynia Meiji Jingū

明治維新めいじいしんPrzewrót Meiji

治療ちりょうleczenie, [suru] leczyć

治癒ちゆ[suru] wyzdrowieć, być wyleczonym

湯治とうじkąpiel (lecznicza)

独裁政治どくさいせいじrządy despotyczne; por. 専制政治 せんせいせいじ

立憲政治りっけんせいじrządy konstytucyjne

統治とうち[suru] rządzić, panować, administrować

自治じちautonomia

【 立憲政治 】

日本(にほん)立憲(りっけん)政治(せいじ)(くに)です。
W Japonii panuje ustrój konstytucyjny.

【 専制政治 】

国王(こくおう)による専制(せんせい)政治(せいじ)()わって、やっと民主(みんしゅ)主義(しゅぎ)()(なか)になった。
Gdy skończyły się autokratyczne rządy króla, w końcu nastały czasy demokracji.

【 統治 】

戦前(せんぜん)日本(にほん)満州(まんしゅう)統治(とうち)していた。
Przed wojną Japonia kontrolowała Mandżurię.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.