Poziom 1: Lekcja 8

por.

on'yomi:シン

kun'yomi:あたら(しい)あら(た)にい-

pinyin: xīn

新しいあたらしいnowy

新たあらた[na] nowy

新聞しんぶんgazeta

新年しんねんnowy rok

新車しんしゃnowy samochód

新婚しんこん[no] świeżo poślubieni

新婚旅行しんこんりょこうpodróż poślubna

新記録しんきろくnowy rekord

新潟にいがたNiigata (prefektura)

Materiał z innych znaków

刷新さっしんreforma, [suru] zreformować

技術革新ぎじゅつかくしんrewolucja technologiczna

斬新ざんしん[na] nowy, oryginalny

新刊書しんかんしょnowe wydanie

新品しんぴん[no] nowy (nieużywany); por. 中古 ちゅうこ: używany

新婚旅行しんこんりょこうpodróż poślubna

新幹線しんかんせんshinkansen

新旧しんきゅう[no] nowy i stary

新暦しんれきkalendarz gregoriański (wprowadzony po reformie w 1872 r.)

新潟にいがたNiigata (prefektura)

新築しんちく[suru] budować

新素材しんそざいnowy materiał

新緑しんりょくświeża zieleń (rośliny, liście itd.)

新聞しんぶんgazeta

新芽しんめpąk, młody pęd, kiełek

新郎しんろうpan młody; por. 新婦 しんぷ : panna młoda

新陳代謝しんちんたいしゃmetabolizm; odnowa

新鮮しんせん[na] świeży

明治維新めいじいしんPrzewrót Meiji

更新こうしんodnowa, [suru] odnowić

最新鋭さいしんえい[no] najnowszy i najsilniejszy

維新いしんrestauracja, odnowa

謹賀新年きんがしんねんSzczęśliwego Nowego Roku

革新かくしんreforma

革新的かくしんてき[na] innowacyjny, postępowy

【 新郎 】

さあ、新郎(しんろう)新婦(しんぷ)のご登場(とうじょう)です。
A oto pojawiają się państwo młodzi!

【 新緑 】

4(がつ)新緑(しんりょく)季節(きせつ)で、(やま)黄緑色(おうりょくしょく)になってとても(うつく)しい。
Kwiecień to pora, kiedy zieleń jest świeża, góry stają się zielone i pięknie wyglądają.

【 新陳代謝 】

新陳代謝(しんちんたいしゃ)(わる)くて、すぐに(ふと)ってしまう。
Mam zły metabolizm i szybko tyję.

【 革新 】

いま日本(にほん)中小(ちゅうしょう)企業(きぎょう)は、経営(けいえい)革新(かくしん)()()んでいる。
Japońskie średnie i małe przedsiębiorstwa zmagają się obecnie z reformą zarządzania.

【 技術革新 】

トヨタはハイブリッドカーの技術(ぎじゅつ)革新(かくしん)(ちから)()れている。
Toyota stawia na rewolucję technologiczną, jakimi są samochody hybrydowe.

【 新築 】

(かれ)新築(しんちく)(いえ)火災(かさい)保険(ほけん)をかけた。
On ubezpieczył swój nowy dom.

【 更新 】

パスポートの有効(ゆうこう)期限(きげん)がもうすぐ()れるので、更新(こうしん)手続(てつづ)きをしなければならない。
Niebawem kończy mi się ważność paszportu, więc muszę wystąpić o nowy.

【 新刊書 】

大学(だいがく)図書館(としょかん)はしょっちゅう出版社(しゅっぱんしゃ)から新刊書(しんかんしょ)目録(もくろく)(おく)ってもらう。
Uniwersytecka biblioteka regularnie otrzymuje od wydawnictw katalogi nowych publikacji.

【 刷新 】

政府(せいふ)年金(ねんきん)制度(せいど)刷新(さっしん)をはかっている。
Rząd planuje reformę systemu emerytalnego.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 8)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.