Poziom 1: Lekcja 16

16【 見 】

rodzic

por.

on'yomi:シン

kun'yomi:おやした(しい)

pinyin: qīn, qìng

おやrodzic

親しいしたしいbliski, przyjazny, przyjacielski

母親ははおやmatka

父親ちちおやojciec

親子おやこrodzice i dzieci

親切しんせつ[na] uprzejmy

Materiał z innych znaków

不親切ふしんせつ[na] nieuprzejmy

両親りょうしんrodzice

懇親こんしんprzyjaźń

懇親会こんしんかいimpreza integracyjna

母親ははおやmatka;  おや : rodzic

父親ちちおやojciec;  おや : rodzic

親不孝おやふこうbrak szacunku dla rodziców, brak wdzięczności dla rodziców

親善しんぜんprzyjaźń

親孝行おやこうこうzobowiązania wobec rodziców

親密しんみつ[na] bliski, osobisty

親戚しんせきkrewni

親指おやゆびkciuk

親疎しんそbliskość, zażyłość

親睦しんぼくprzyjaźń

親譲りおやゆずり[no] odziedziczone po rodzicach, otrzymane od rodziców

親類しんるいkrewni; por. 親戚 しんせき

【 親善 】

日本(にほん)とポーランドの親善(しんぜん)のために、これからもがんばっていきましょう。
Czyńmy wysiłki na rzecz pogłębienia przyjaźni japońsko-polskiej.

【 親孝行 】

親孝行(おやこうこう)息子(むすこ)さんがいるから、老後(ろうご)心配(しんぱい)しなくていいわね。
Mając tak oddanego syna nie musisz się martwić tym, co będzie na stare lata.

【 親密 】

不正(ふせい)(おこ)なったその政治家(せいじか)親密(しんみつ)関係(かんけい)にあった人達(ひとたち)次々(つぎつぎ)逮捕(たいほ)されていった。
Policja po kolei aresztowała ludzi, których łączyły bliskie związki ze skorumpowanym politykiem.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 16)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.