Poziom 1: Lekcja 16

6【 气 】

powietrze; atmosfera; samopoczucie

por.

on'yomi:

pinyin:

powietrze; poczucie

天気てんきpogoda

気分きぶんsamopoczucie

気持ちきもちpoczucie, uczucie

病気びょうきchoroba

電気でんきelektryczność, prąd; światło elektryczne

人気にんき[na] popularny

吐き気はきけnudności

気体きたいgaz (fiz.); por. 液体 えきたい : ciecz, 固体 こたい : ciało stałe

大気たいきatmosfera

Materiał z innych znaków

不景気ふけいきrecesja, zła koniunktura, [na] niepomyślny

低気圧ていきあつniskie ciśnienie; zły humor (przen.)

元気げんきzdrowie; wigor; [na] zdrowy; pełen wigoru, pełen energii

勇気ゆうきodwaga

吐き気はきけnudności

大気圏たいきけんatmosfera

大気汚染たいきおせんzanieczyszczenie powietrza

天気てんきpogoda

天気予報てんきよほうprognoza pogody

天気図てんきずmapa pogodowa

好景気こうけいきdobra koniunktura, boom

寒気かんきzimno

寒気さむけzimno

意気揚々いきようよう[to] triumfalnie

排気ガスはいきガスspaliny

換気かんきwentylacja, [suru] wietrzyć

景気けいきwarunki gosporadcze; koniunktura; dobra koniunktura, boom

根気こんきcierpliwość, upór

気の毒きのどく[na] przykry

気候きこうklimat

気圧きあつciśnienie powietrza

気持ちきもちuczucie, odczucie

気泡きほうbańka (powietrza, gazu)

気温きおんtemperatura powietrza

気球ききゅうbalon

気管きかんtchawica

気管支きかんしoskrzele

気象学きしょうがくmeteorologia

気象庁きしょうちょうagencja meteorologiczna

気象庁きしょうちょうagencja meteorologiczna

水蒸気すいじょうきpara wodna

浮気うわきzdrada (małżeńska)

湯気ゆげpara

湿気しっけwilgoć

無邪気むじゃきniewinny; naiwny

狂気きょうきobłęd, szaleństwo

病気びょうきchoroba

眠気ねむけsenność

磁気じき[no] magnetyczny

空気くうきpowietrze

蒸気じょうきpara

蒸気船じょうきせんparowiec, statek parowy

鋭気えいき[no] pełen energii

陰気いんき[na] pochmurny; ponury, melancholijny ⇔ 陽気 ようき : radosny

陽気ようき[na] radosny ⇔ 陰気 いんき : ponury

雰囲気ふんいきnastrój, atmosfera

電気でんきelektryczność, prąd; światło elektryczne

香気こうきzapach, woń, aromat

高気圧こうきあつwysokie ciśnienie

【 気管支 】

風邪(かぜ)悪化(あっか)して、気管支(きかんし)(えん)になってしまった。
Stan mojej grypy się pogorszył i dostałem zapalenia oskrzeli.

【 気象庁 】

気象庁(きしょうちょう)予報(よほう)では明日(あした)(あめ)です。
Wg prognoz agencji meteorologicznej jutro będzie padać.

【 換気 】

この教室(きょうしつ)換気(かんき)がとても(わる)いです。
Ta sala ma strasznie złą wentylację.

【 気の毒 】

明子(あきこ)さんはあんなに一生懸命(いっしょうけんめい)受験(じゅけん)勉強(べんきょう)したのに、不合格(ふごうかく)とは、本当(ほんとう)()(どく)だ。
To naprawdę przykre, że Akiko tak pilnie uczyła się do egzaminu i nie zdała.

【 蒸気 】

この(ふね)蒸気(じょうき)(うご)かされている。
Ten statek napędzany jest parą wodną.

【 浮気 】

わたしの(おっと)浮気(うわき)ばかりしているので、離婚(りこん)します。
Rozwodzę się z mężem, ponieważ on mnie ciągle zdradza.

【 湿気 】

この機械(きかい)湿気(しっけ)(こわ)れてしまった。
Ta maszyna zepsuła się z powodu wilgoci.

【 湯気 】

炊飯器(すいはんき)から湯気(ゆげ)()っています。
Z garnka na ryż wydobywa się para.

【 大気汚染 】

大気汚染(たいきおせん)原因(げんいん)のひとつは、(くるま)排気(はいき)ガスだといわれている。
Jednym z czynników zanieczyszczenia powietrza są spaliny samochodowe.

【 気球 】

気象庁(きしょうちょう)観測(かんそく)気球(ききゅう)()げた。
Agencja Meteorologiczna wypuściła balon pomiarowy.

【 気象庁 】

明日(あした)台風(たいふう)日本(にほん)上陸(じょうりく)すると気象庁(きしょうちょう)発表(はっぴょう)した。
Agencja meteorologiczna ogłosiła, że jutro w Japonię uderzy tajfun.

【 気象学 】

山田(やまだ)さんは大学(だいがく)気象学(きしょうがく)勉強(べんきょう)し、卒業後(そつぎょうご)気象庁(きしょうちょう)勤務(きんむ)した。
Pan Yamada studiował meteorologię, a po ukończeniu uniwersytetu poszedł do pracy w agencji meteorologicznej.

【 根気 】

山田(やまだ)先生(せんせい)は、どんな生徒(せいと)にも根気(こんき)よく指導(しどう)してくれた。
Profesor Yamada wytrwale otaczał opieką naukową każdego studenta.

【 景気 】

景気(けいき)(わる)いので失業者(しつぎょうしゃ)()えている。
Z powodu recesji wzrosła liczba bezrobotnych.

【 不景気 】

不景気(ふけいき)(つづ)けば、倒産(とうさん)する会社(かいしゃ)()えていくだろう。
Jeśli recesja będzie się przeciągać, zwiększy się ilość bankrutujących firm.

【 不景気 】

不景気(ふけいき)(とき)(あたら)しい会社(かいしゃ)設立(せつりつ)するのは危険(きけん)なことだ。
W czasie recesji zakładanie nowej firmy jest ryzykowne.

【 雰囲気 】

(かれ)(はい)ってくると、その()緊張(きんちょう)した雰囲気(ふんいき)になった。
Kiedy wszedł, atmosfera zrobiła się gęsta.

【 勇気 】

勇気(ゆうき)()して彼女(かのじょ)をデートに(さそ)いました。
Zebrałem się w sobie i zaprosiłem ją na randkę.

【 気候 】

国連(こくれん)環境開発(かんきょうかいはつ)会議(かいぎ)締結(ていけつ)された重要(じゅうよう)条約(じょうやく)(ひと)つは、温暖化(おんだんか)防止(ぼうし)長期的(ちょうきてき)気候(きこう)安定化(あんていか)をはかる気候(きこう)変動(へんどう)枠組(わくぐみ)条約(じょうやく)である。
Jednym z ważnych traktatów podpisanych podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju była ramowa konwencja w sprawie zmian klimatu, mająca na celu powstrzymanie procesu ocieplenia oraz długofalową stabilizację klimatu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 16)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.