Poziom 1: Lekcja 13

10【 疒 】

choroba

por.

on'yomi:ビョウヘイ

kun'yomi:や(む)やまい

pinyin: bìng

病気びょうきchoroba

病人びょうにんchory człowiek

病院びょういんszpital

病むやむchorować, cierpieć

やまいchoroba

病み付きやみつきpasja; uzależnienie, [ni naru] uzależnić się, popaść w nałóg

Materiał z innych znaków

仮病けびょうsymulowana choroba

伝染病でんせんびょうchoroba zakaźna

大学附属病院だいがくふぞくびょういんszpital uniwersytecki

狂犬病きょうけんびょうwścieklizna

疫病えきびょうepidemia

疫病神やくびょうがみbóg zsyłający plagi; plaga, przekleństwo

疾病しっぺいchoroba ⇒ 病気 びょうき

病巣びょうそうognisko (med.)

病巣感染びょうそうかんせんzakażenie ogniskowe

病床びょうしょうłoże boleści

病棟びょうとうoddział szpitalny

病気びょうきchoroba

病症びょうしょうstan pacjenta

病院びょういんszpital

看病かんびょう[suru] pielęgnować

糖尿病とうにょうびょうcukrzyca

肺病はいびょうchoroba płuc; gruźlica

臆病おくびょう[na] bojaźliwy

遺伝病いでんびょうchoroba dziedziczna

隔離病棟かくりびょうとうoddział zakaźny

黄熱病おうねつびょうżółta gorączka, żółta febra

【 病床 】

(かれ)(なが)(あいだ)病床(びょうしょう)についていたが、先週(せんしゅう)()くなった。
On przez długi czas leżał na łożu boleści i w zeszłym tygodniu umarł.

【 伝染病 】

はしかはビールスが()()こす伝染病(でんせんびょう)です。
Odra jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusy.

【 黄熱病 】

(かれ)黄熱病(おうねつびょう)にかかって()んでしまった。
On zachorował i zmarł na żółtą febrę.

【 看病 】

彼女(かのじょ)全身(ぜんしん)麻痺(まひ)になった(おっと)一人(ひとり)看病(かんびょう)できず、看護師(かんごし)(やと)うことにした。
Ona nie jest w stanie sama opiekować się sparaliżowanym mężem, więc zatrudniła pielęgniarkę.

【 仮病 】

(かれ)兵役(へいえき)(のが)れるように仮病(けびょう)をつかっていた。
Aby uniknąć służby wojskowej on symulował chorobę.

【 狂犬病 】

子犬(こいぬ)のうちに狂犬病(きょうけんびょう)予防注射(よぼうちゅうしゃ)をしなければならない。
Psy trzeba szczepić na wściekliznę, póki są małe.

【 病棟 】

閉鎖(へいさ)病棟(びょうとう)への入院(にゅういん)患者(かんじゃ)は、強制的(きょうせいてき)入院(にゅういん)形態(けいたい)入院(にゅういん)するものとされている。
Pacjenci przyjmowani na oddział zamknięty to osoby, które przymusowo trafiają do szpitala.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 13)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.