Poziom 1: Lekcja 9

6【 行 】

iść

por.

on'yomi:コウギョウ

kun'yomi:い(く)ゆ(く)おこな(う)おこな(われる)

nanori: みち ゆき つら

pinyin: xíng, háng, hàng, xìng

ぎょうlinijka w tekście

行くいくiść

行うおこなうczynić, przeprowadzać

行われるおこなわれるodbywać się

旅行りょこうpodróż, [suru] podróżować

行くゆくiść, podążać do

行動こうどうzachowanie, działanie

東京行きバスとうきょうゆきバスautobus do Tokio

Materiał z innych znaków

信託銀行しんたくぎんこうbank powierniczy

励行れいこう[suru] skrupulatnie przestrzegać

勤行ごんぎょうobrzędy religijne (buddyzm)

執行しっこう[suru] wykonać (wyrok, egzekucję, testament)

執行委員会しっこういいんかいkomitet wykonawczy

執行猶予しっこうゆうよzawieszenie wyroku

執行猶予しっこうゆうよzawieszenie wyroku

夜行列車やこうれっしゃpociąg nocny

奉行ぶぎょうkomisarz (Edo) (hist.)

宇宙飛行士うちゅうひこうしastronauta, kosmonauta

実行じっこう[suru] wykonać, zrealizować, wprowadzić w życie

尾行びこう[suru] śledzić kogoś, podążać za kimś

履行りこう[suru] wykonać, wypełnić (obietnicę)

平行へいこう[no] równoległy; por. 沿って そって

徐行じょこう[suru] jechać powoli

急行きゅうこうpociąg ekspresowy

慰安旅行いあんりょこうwyjazd integracyjny

新婚旅行しんこんりょこうpodróż poślubna

新婚旅行しんこんりょこうpodróż poślubna

施行しこう[suru] wprowadzić w życie

旅行りょこうpodróż, [suru] podróżować

旅行日誌りょこうにっしdziennik z podróży

歩行者ほこうしゃpieszy

流行りゅうこうmoda, styl; [suru] być popularnym; rozpowszechniać się (choroba)

犯行はんこうprzestępstwo

発行はっこうpublikacja, wydanie, [suru] wydawać

示威行動じいこうどうdemonstracja, akcja protestacyjna

第一勧業銀行だいいちかんぎょうぎんこうBank Daiichi Kangyo

背信行為はいしんこうい[suru] nadwyrężyć zaufanie

興行こうぎょうspektakl, show

蛇行だこう[suru] wić się

蛮行ばんこうbarbarzyństwo, barbarzyński czyn

行き詰まるいきづまるosiągnąć impas

行事ぎょうじwydarzenie, święto

行儀ぎょうぎzachowanie, maniery

行列ぎょうれつprocesja, parada

行動こうどう[suru] działać, zachowywać się

行政ぎょうせいadministracja

行書ぎょうしょpismo bieżące, pismo półkursywne; por. 草書 そうしょ : pismo kursywne, 楷書 かいしょ : pismo kancelaryjne

行為こういzachowanie; postępowanie

行脚あんぎゃpielgrzymka

親孝行おやこうこうzobowiązania wobec rodziców

試行錯誤しこうさくごmetoda prób i błędów

越権行為えっけんこういprzekroczenie kompetencji

通行止めつうこうどめzamknięte dla ruchu

連れて行くつれていくwziąć kogoś ze sobą

遂行すいこう[suru] wykonać, przeprowadzić

遡行そこう[suru] iść pod prąd

銀行ぎんこうbank

随行ずいこう[suru] należeć do świty, być w grupie delegacji

随行員ずいこういんopiekun grupy; świta, członek świty

非行ひこうzdemoralizowany

非行少年ひこうしょうねんmłodociany przestępca

飛行場ひこうじょうlotnisko

飛行機ひこうきsamolot

【 勤行 】

この(てら)のお(ぼう)さんは毎日(まいにち)勤行(ごんぎょう)しています。
Mnich w tej świątyni co dzień odprawia modły.

【 施行 】

(あたら)しい法律(ほうりつ)来年(らいねん)から施行(しこう)されることになった。
Nowe prawo wejdzie w życie od przyszłego roku.

【 行為 】

日本人(にほんじん)戦争中(せんそうちゅう)中国人(ちゅうごくじん)(たい)して、残虐(ざんぎゃく)行為(こうい)()(かえ)した。
W czasie wojny Japończycy wielokrotnie dopuszczali się okrutnych czynów wobec Chinczyków.

【 親孝行 】

親孝行(おやこうこう)息子(むすこ)さんがいるから、老後(ろうご)心配(しんぱい)しなくていいわね。
Mając tak oddanego syna nie musisz się martwić tym, co będzie na stare lata.

【 夜行列車 】

夜行(やこう)列車(れっしゃ)で、京都(きょうと)まで()きました。
Pojechałem nocnym pociągiem do Kioto.

【 行列 】

マクドナルドには、子供(こども)たちの行列(ぎょうれつ)ができていた。
W McDonaldzie wytworzyła się kolejka dzieci.

【 励行 】

(あたら)しい規則(きそく)はまだあまり励行(れいこう)されていない。
Nowe rozporządzenia nie są jeszcze w pełni przestrzegane.

【 行儀 】

この()はとても行儀(ぎょうぎ)のいい()だ。
To dziecko jest bardzo dobrze wychowane.

【 犯行 】

その(おとこ)犯行(はんこう)をやっと(みと)めた。
Ten mężczyzna w końcu przyznał się do popełnienia przestępstwa.

【 越権行為 】

マンションの管理人(かんりにん)が、住民(じゅうみん)自転車(じてんしゃ)()ててしまうなんて、越権(えっけん)行為(こうい)だ。
Dozorca domu przekroczył swoje kompetencje, jeśli wyrzucił rowery, które należały do mieszkańców.

【 迎えに行く 】

3()になったら幼稚園(ようちえん)子供(こども)(むか)えに()かなければならない。
O trzeciej muszę wyjść odebrać dziecko z przedszkola.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 9)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.