Poziom 5: Lekcja 15

on'yomi:

pinyin: wēi

権威けんいautorytet, [aru] autorytatywny, miarodajny

権威主義けんいしゅぎautorytaryzm

威厳いげんgodność, powaga, majestat

威信いしんprestiż

威力いりょくsiła (natury)

威張るいばるchwalić się, chlubić się; wywyższać się

示威行動じいこうどうdemonstracja, akcja protestacyjna

脅威きょういgroźba, zagrożenie, niebezpieczeństwo

【 威信 】

これは米国(べいこく)威信(いしん)にかかわる事件(じけん)だ。
To jest incydent, który zaważy na prestiżu Stanów Zjednoczonych.

Materiał z innych znaków

威厳いげんgodność, powaga, majestat

威嚇いかく[suru] grozić, straszyć

威嚇射撃いかくしゃげきstrzał ostrzegawczy

脅威きょういgroźba, zagrożenie, niebezpieczeństwo

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 15)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.