Poziom 5: Lekcja 15

18【 金 】

łańcuch

on'yomi:

kun'yomi:くさり

pinyin: suǒ

くさりłańcuch

連鎖れんさłańcuch

連鎖反応れんさはんのうreakcja łańcuchowa

鎖国さこくkraj w izolacji, [suru] zamknąć kraj (przed obcokrajowcami)

閉鎖へいさ[suru] zamknąć

封鎖ふうさ[suru] zablokować, blokada

食物連鎖しょくもつれんさłańcuch pokarmowy

【 封鎖 】

ベルリン封鎖(ふうさ)は、第二次(だいにじ)世界(せかい)大戦(たいせん)終結(しゅうけつ)(のち)の1948(ねん)6(がつ)、ソビエト連邦(れんぽう)政府(せいふ)西(にし)ベルリンに()かう(すべ)ての鉄道(てつどう)道路(どうろ)封鎖(ふうさ)した事件(じけん)であり、冷戦(れいせん)初期(しょき)象徴(しょうちょう)する事件(じけん)である。
Blokada Berlina miała miejsce w czerwcu 1948 r., polegała na całkowitym odcięciu dróg i lini kolejowych do Berlina Zachodniego przez rząd ZSRR i była wydarzeniem symbolizującym początek zimnej wojny.

Materiał z innych znaków

封鎖ふうさ[suru] zablokować, blokada

【 封鎖 】

交通(こうつう)事故(じこ)のため警察(けいさつ)(みち)封鎖(ふうさ)した。
Z powodu wypadku drogowego policja zablokowała ulicę.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 15)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.