Poziom 7: Lekcja 2

11【 土 】

brać

por.

on'yomi:シツシュウ

kun'yomi:と(る)

pinyin: zhí

執行しっこう[suru] wykonać (wyrok, egzekucję, testament)

執行委員会しっこういいんかいkomitet wykonawczy

執行猶予しっこうゆうよzawieszenie wyroku

執筆しっぴつ[suru] napisać (artykuł do gazety)

執筆者しっぴつしゃautor

固執こしゅう[suru] trwać przy czymś, trzymać się (swoich poglądów)

固執こしつ[suru] trwać przy czymś, trzymać się (swoich poglądów)

執務室しつむしつbiuro, pokój (prezydenta, premiera, dyrektora)

確執かくしつniezgoda, waśń

執拗しつよう[na] zawzięty, uparty, uporczywy

執念しゅうねんobsesja, upór, zawziętość, mściwość

執念深いしゅうねんぶかいuporczywy, nieustępliwy, zawzięty

執心しゅうしん[suru] być zauroczonym, być zadurzonym

執着しゅうちゃく[suru] czuć przywiązanie, być przywiązanym (do tradycji, zwyczajów, idei)

執るとるwykonać, przeprowadzić

Materiał z innych znaków

固執こしゅう[suru] trwać przy czymś, trzymać się (swoich poglądów)

固執こしつ[suru] trwać przy czymś, trzymać się (swoich poglądów)

執行猶予しっこうゆうよzawieszenie wyroku

【 固執 】

老人(ろうじん)(ふる)いやり(かた)固執(こしゅう)し、(あたら)しいやり(かた)()()れようとしない。
Starzy ludzie trzymają się swoich starych nawyków i są niechętni nowym rzeczom.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (7 : 2)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.